top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

วิเคราะห์แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 4


วิชาจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 4


นายเกมส์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนนายแพทย์ชัยทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ และเมื่อนายแพทย์ชัยตกลงทำประกันดังกล่าวและจ่ายเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ปรากฎว่านายเกมส์ไม่ได้นำใบคำขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยของนายแพทย์ชัยส่งบริษัทเพื่อออกกรมธรรม์ เมื่อนายแพทย์ชัยทวงถามกรมธรรม์ประกันภัย นายเกมส์บอกว่าบริษัทกำลัง

ดำเนินการอยู่ให้คอยไปอีกระยะหนึ่งก่อนไม่ต้องเป็นห่วง ท่านคิดว่านายเกมส์ทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่


( ) ก. ไม่ผิด เพราะอย่างไรเสีย นายแพทย์ชัยก็ได้กรมธรรม์ฯอยู่ดี แม้จะช้าไปบ้าง

( ) ข. ผิด เพราะนายเกมส์ไม่มีความขยันในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย

( ) ค. ผิด เพราะนายเกมส์ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย

( ) ง. ไม่ผิด เพราะนายแพทย์ชัยไม่ได้เสียประโยชน์


วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อสอบจรรยาบรรณให้อ่าน ท่องจำ และนึกถึงคีย์เวิรดในประโยคของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยทั้ง 6 ข้อ และตีความพิจารณาว่าเข้าข่ายจรรยาบรรณข้อใดหรือไม่


ข้อ 1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใด ๆ

ข้อ 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด

ข้อ 4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย

ข้อ 5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

ข้อ 6. ไม่ใช้ถ้อยคำาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


ข้อนี้คำตอบให้มา 2 แนวแปลว่าเราจะต้องเลือกข้างก่อนว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ในข้อนี้เลือกฝั่งผิดเพราะเห็นอยู่แล้วว่านายเกมส์ไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับนายแพทย์ชัย จากนั้นก็มาประเมินว่าผิดจรรยาบรรณข้อไหน


จรรยาบรรณข้อ 1 ตรงกับคำตอบข้อ ค มากที่สุดคือเรื่องความซื่อสัตย์ การกระทำของนายเกมส์ขาดความซื่อสัตย์

 

เฉลย ค

 

สนใจสมัครร่วมทีมงานเดียวกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


ติดต่อได้ที่ Line ID : srikrung168 Line : http://line.me/ti/p/~srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น https://www.srikrungexpo.com/k25655


ดู 410 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page