top of page

วีดีโอศึกษาความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย

วีดีโอที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัย เน้นคนที่ต้องการซื้อประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

รวมถึงสอนคนทั่วไปที่ต้องการสร้างรายได้ด้วยประกันวินาศภัย เป็น Passive Income อีกช่องทางนึงที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อใช้อยู่แล้ว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันวินาศภัย

ความรู้ที่คนทั่วไปควรรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย เช่น ประกันภัยประเภทต่าง ๆ, อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับประกันวินาศภัย 

(บุคคลทั่วไป)

การสร้างรายได้ด้วยประกันวินาศภัย

วิธีสร้างรายได้จากประกันวินาศภัย ทำได้อย่างไรบ้าง ทั้งจากการซื้อใช้เองให้ประหยัดขึ้น หรือหากต้องการขาย จะทำอย่างไร

(บุคคลทั่วไป)

รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์

ทำความรู้จักกับศรีกรุงโบรคเกอร์, แผนการตลาดที่จะทำให้ผู้สนใจสามารถนำมาสร้างรายได้

(บุคคลทั่วไป)

ระบบการทำงาน

สอนเกี่ยวกับการทำงานหลังบ้านของศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานได้สะดวก และถูกต้องแม่นยำที่สุด

(เฉพาะทีม SRIKRUNG 168)

สอนการทำงาน

สอนเกี่ยวกับการทำงานของทีม เพื่อให้สมาชิกในทีมเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้มากที่สุด

(เฉพาะทีม SRIKRUNG 168)

แนวทางการทำงาน

สอนแนวคิดในการวางแผนการทำงานว่าทำอย่างไรจึงจะเติบโตในทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว

(เฉพาะทีม SRIKRUNG 168)

Fashion

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันวินาศภัย

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Home

Less is More

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
Health

Lemon Detox

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Read More
bottom of page