top of page

การสร้างรายได้จากประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

เนื้อหาสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

เตรียมความพร้อม

  1. ศึกษาแผนการตลาด

  2.  

เครื่องมือในการทำงาน

  1. ตารางส่วนลดสำหรับสมาชิก

วิธีการทำงาน

  1. ตารางส่วนลดสำหรับสมาชิก

 

bottom of page