top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะได้ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยลิ้งค์วีดีโอ


ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะได้ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย


เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย 1 ใบ มี 2 ข้อ คือ


1. ผ่านการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

2. ผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย


โดยจะผ่านเงื่อนไขใดก่อนก็ได้


ระยะเวลาสั้นที่สุดในกระบวนการต่าง ๆ


1. การจองสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

นับตั้งแต่วันจองสอบ จนกระทั้งสอบเสร็จคือ 15 วัน แต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ หลังจากสอบผ่านแล้วผลสอบมีอายุที่ใช้ได้ 2 ปี


2.. กระบวนการผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาต

นับตั้งแต่จองที่นั่งอบรม กระบวนการอบรม ไปจนถึงผลการอบรมส่งถึง คปภ คือ 30 วัน หลังจากอบรมเรียบร้อย ผลการอบรมมีอายุ 1 ปี


ถ้าหากต้องการได้ใบอนุญาตให้เร็วที่สุด พี่เม่นแนะนำให้ทำทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกันในเวลาเดียวกัน นั้นคือทั้งจองสอบและจองอบรมพร้อมกันไปเลย ถ้าเราสอบครั้งเดียวผ่านก็จะใช้เวลาสั้นที่สุดคือ 30 วัน

ช่องทางการสอบใบอนุญาต


1. สมัครสอบโดยตรงกับ คปภ

2. สมัครสอบผ่านศรีกรุงโบรคเกอร์

3. สมัครสอบผ่านสถาบันประกันภัยไทย


ช่องทางการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้า


1. สมัครอบรมผ่านศรีกรุงโบรคเกอร์

2. สมัครอบรมผ่านสถาบันประกันภัยไทย

 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page