top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ท่องเที่ยวต่างประเทศสบายใจ พกพาประกันภัยการเดินทางไปด้วยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ใช่บ้านเรา ไม่ใช่ภาษาเรา อย่าลืมพกประกันการเดินทางหรือ TA ติดตัวไปด้วย เพื่อความอุ่นใจ

ทำไมจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง?

 1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เช่น เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด ถูกยกเลิกเที่ยวบิน จะได้มีประกันภัยการเดินทางไว้คุ้มครองความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สายการบินต้องชดเชยให้เรา

 2. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของเรา เช่น การเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงมาก ประกันภัยการเดินทาง ก็จะช่วยให้คนในครอบครัวของเรา ไม่ต้องเป็นภาระมาก กับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ค่อนข้างสูง เช่น ค่าขนส่งศพกลับประเทศ

 3. คุ้มครองทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินภายในกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางล่าช้า กระเป๋าสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ประกันภัยการเดินทางก็จะช่วยคุ้มครองให้เรามีความอุ่นใจยิ่งขึ้นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อไหร่?

ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึง ประเทศไทยหรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง?

 1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 2. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางในต่างประเทศ

 3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย

 4. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

 5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

 6. การยกเลิกการเดินทาง

 7. การลดจำนวนวันเดินทาง

 8. ความล่าช้าในการเดินทาง

 9. การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง

 10. ความสูญเสียหร􀄁อความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว

 11. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง

 12. ความสูญเสียหร􀄁อความเสียหายของเง􀃾นพกติดตัว และเอกสารส่วนตัว

 13. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 14. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย และการจี้เป็นตัวประกัน

แต่ละบริษัทจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องความคุ้มครองที่แตกต่างกัน และแม้จะเป็นบริษัทประกันภัยเดียวกันแต่แผนความคุ้มครองแตกต่างกัน ทำให้มูลค่าความคุ้มครองในแต่ละข้อแตกต่างกันด้วย เราสามาถศึกษาและเลือกซื้อให้สอดคล้องกับการใช้งานของเราได้ครับ 


สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ด้วยตนเอง ซื้อได้ที่

https://share.724.co.th/ta/a/travel-insurance/AM00154524


ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์เราสามารถซื้อได้ด้วยตนเองง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ รับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ได้เลย สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมาย


บริษัทประกันภัยซื้อประกันภัยออนไลน์ได้เอง

 1. MSIG

 2. เมืองไทยประกันภัย

 3. คุ้มภัยโตเกียวมารีน

 4. ซมโปะ (เดินทางญี่ปุ่น)


 


สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

บางคนอาจจะไม่สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางในช่องทางออนไลน์ ก็สามารถซื้อกับเจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ได้เช่นกัน


และพิเศษ หากเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก รวมถึงประกันภัยการเดินทางด้วย
สามารถโทรมาสอบถามวิธีการสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กับพี่เม่นได้ที่ 0939636151

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อประกันภัยการเดินทาง

 1. ใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทาง

 2. ภาพถ่ายพาสปอต (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 3. สำเนาบัตรประชาชน (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 4. ตั๋วเครื่องบิน (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 5. สลิปโอนเงินค่าประกันภัยการเดินทาง

บางบริษัทสามารถออกกรมธรรมภายในวันนั้นได้ แต่บางบริษัทต้องใช้เวลา 2-3 วัน จึงแนะนำให้ซื้อประกันภัยล่วงหน้า หากมีข้อมูลผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทัน


กรมธรรม์ที่ราคาไม่ถึง 1,000 บาท จะได้รับเอกสารอิเล็คโทรนิกส์

กรมธรรม์ที่ราคา 1,000 บาทขึ้นไปจะมีการจัดส่งเอกสาร


บริษัทประกันภัยที่ขายประกันการเดินทางต่างประเทศ

 1. AIG

 2. AXA

 3. MSIG

 4. กรุงเทพประกันภัย

 5. คุ้มภัยโตเกียวมารีน

 6. ซมโปะ (เดินทางญี่ปุ่น)

 7. ทูนประกันภัย

 8. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

 9. เมืองไทยประกันภัย

 10. อลิอันซ์ประกันภัย 

AIGรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย AIG ประกันภัย


AIG เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 689KB

AIG เดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 359KB


 

AXA


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย AXA ประกันภัย


AXA เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 76KB


 

MSIGรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย MSIG ประกันภัย


MSIG เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 2.01MB

 

กรุงเทพประกันภัย


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย กรุงเทพประกันภัย


กรุงเทพ เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 444KB

 

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยคุ้มภัย เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 3.31MB


 

ซมโปะประกันภัย (เดินทางญี่ปุ่น)


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ซมโปะประกันภัย (เดินทางญี่ปุ่น)


ซมโปะ เดินทางญี่ปุ่น
.pdf
Download PDF • 2.34MB

 

ทูนประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ทูนประกันภัย


ทูน เดินทางต่างปรเทศ
.pdf
Download PDF • 5.09MB

 

ประกันภัยไทยวิวัฒน์


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์


ไทยวิว้ฒน์ TA ค่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 1.38MB

ไทยวิวัฒน์ ต่างประเทศเอเชีย รายปี
.pdf
Download PDF • 1.36MB

 

เมืองไทยประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทยประกันภัย


เมืองไทย TA ค่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 1.85MB


 

อลิอันซ์ประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย อลิอันซ์ประกันภัย


อลิอันซ์ เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 2.06MB

อลิอันซ์ เดินทางศึกษาต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 564KB
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

https://www.srikrung168.com/post/member-benefits


ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

Line : https://line.me/R/ti/p/%40srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

http://srikrungbroker.com/register.php?idc=2


ซื้อประกันภัยออนไลน์

http://www.724insure.xyz


TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน์ #ขายประกันรถยนต์

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page