top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ท่องเที่ยวต่างประเทศสบายใจ พกพาประกันภัยการเดินทางไปด้วยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ใช่บ้านเรา ไม่ใช่ภาษาเรา อย่าลืมพกประกันการเดินทางหรือ TA ติดตัวไปด้วย เพื่อความอุ่นใจ

ทำไมจะต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง?

 1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เช่น เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด ถูกยกเลิกเที่ยวบิน จะได้มีประกันภัยการเดินทางไว้คุ้มครองความเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สายการบินต้องชดเชยให้เรา

 2. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของเรา เช่น การเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงมาก ประกันภัยการเดินทาง ก็จะช่วยให้คนในครอบครัวของเรา ไม่ต้องเป็นภาระมาก กับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ค่อนข้างสูง เช่น ค่าขนส่งศพกลับประเทศ

 3. คุ้มครองทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินภายในกระเป๋า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางล่าช้า กระเป๋าสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ประกันภัยการเดินทางก็จะช่วยคุ้มครองให้เรามีความอุ่นใจยิ่งขึ้นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อไหร่?

ความคุ้มครองเริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึง ประเทศไทยหรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง?

 1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 2. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางในต่างประเทศ

 3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย

 4. การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

 5. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

 6. การยกเลิกการเดินทาง

 7. การลดจำนวนวันเดินทาง

 8. ความล่าช้าในการเดินทาง

 9. การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง

 10. ความสูญเสียหร􀄁อความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว

 11. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง

 12. ความสูญเสียหร􀄁อความเสียหายของเง􀃾นพกติดตัว และเอกสารส่วนตัว

 13. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 14. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย และการจี้เป็นตัวประกัน

แต่ละบริษัทจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องความคุ้มครองที่แตกต่างกัน และแม้จะเป็นบริษัทประกันภัยเดียวกันแต่แผนความคุ้มครองแตกต่างกัน ทำให้มูลค่าความคุ้มครองในแต่ละข้อแตกต่างกันด้วย เราสามาถศึกษาและเลือกซื้อให้สอดคล้องกับการใช้งานของเราได้ครับ 


สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ด้วยตนเอง ซื้อได้ที่


ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์เราสามารถซื้อได้ด้วยตนเองง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ รับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ได้เลย สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมาย


บริษัทประกันภัยซื้อประกันภัยออนไลน์ได้เอง

 1. MSIG

 2. เมืองไทยประกันภัย

 3. คุ้มภัยโตเกียวมารีน

 4. ซมโปะ (เดินทางญี่ปุ่น)


 


สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

บางคนอาจจะไม่สะดวกซื้อประกันภัยการเดินทางในช่องทางออนไลน์ ก็สามารถซื้อกับเจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ได้เช่นกัน


และพิเศษ หากเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก รวมถึงประกันภัยการเดินทางด้วย
สามารถโทรมาสอบถามวิธีการสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กับพี่เม่นได้ที่ 0939636151

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการซื้อประกันภัยการเดินทาง

 1. ใบคำขอเอาประกันภัยการเดินทาง

 2. ภาพถ่ายพาสปอต (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 3. สำเนาบัตรประชาชน (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 4. ตั๋วเครื่องบิน (เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในในคำขอเอาประกัน)

 5. สลิปโอนเงินค่าประกันภัยการเดินทาง

บางบริษัทสามารถออกกรมธรรมภายในวันนั้นได้ แต่บางบริษัทต้องใช้เวลา 2-3 วัน จึงแนะนำให้ซื้อประกันภัยล่วงหน้า หากมีข้อมูลผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทัน


กรมธรรม์ที่ราคาไม่ถึง 1,000 บาท จะได้รับเอกสารอิเล็คโทรนิกส์

กรมธรรม์ที่ราคา 1,000 บาทขึ้นไปจะมีการจัดส่งเอกสาร


บริษัทประกันภัยที่ขายประกันการเดินทางต่างประเทศ 

AIGรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย AIG ประกันภัย


AIG เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 689KB

AIG เดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 359KB


 

AXA


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย AXA ประกันภัย


AXA เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 76KB


 

MSIGรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย MSIG ประกันภัย


MSIG เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 2.01MB

 

กรุงเทพประกันภัย


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย กรุงเทพประกันภัย


กรุงเทพ เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 444KB

 

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยคุ้มภัย เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 3.31MB


 

ซมโปะประกันภัย (เดินทางญี่ปุ่น)


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ซมโปะประกันภัย (เดินทางญี่ปุ่น)


ซมโปะ เดินทางญี่ปุ่น
.pdf
Download PDF • 2.34MB

 

ทูนประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ทูนประกันภัย


ทูน เดินทางต่างปรเทศ
.pdf
Download PDF • 5.09MB

 

ประกันภัยไทยวิวัฒน์


รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์


ไทยวิว้ฒน์ TA ค่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 1.38MB

ไทยวิวัฒน์ ต่างประเทศเอเชีย รายปี
.pdf
Download PDF • 1.36MB

 

เมืองไทยประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทยประกันภัย


เมืองไทย TA ค่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 1.85MB


 

อลิอันซ์ประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาในโบร์ชัวร์ และใบคำขอเอาประกันภัย อลิอันซ์ประกันภัย


อลิอันซ์ เดินทางต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 2.06MB

อลิอันซ์ เดินทางศึกษาต่างประเทศ
.pdf
Download PDF • 564KB
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page