top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ระบบรายงาน (ข้อ 1) ข้อมูลทีมงานเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แล้ว เข้าระบบของบริษัทง่าย ๆ ผ่าน Line OA ของสายงาน BIG


ที่เห็นเป็นเมนูสีเขียวด้านซ้าย คือ การเข้าระบบสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ เมื่อเข้าระบบไปแล้ว เมนูรายงานจะเป็นเมนูที่ใช้บ่อยที่สุด


เราสามารถดูรายงานข้อ 1 ดูข้อมูลทีมงาน ในรายงานจะบอกจำนวนลูกทีมที่เราแนะนำติดตัว และลูกทีมตลอดทั้งสายงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ


สถานะ A คือ สมาชิกที่อยู่ในสายงานของเรา

สถานะ B คือ สมาชิกที่เราแนะนำเข้ามา แต่ปัจจุบันระดับเท่ากับเราหรือสูงกว่า และแยกสายงานไปจากเราแล้ว

สถานะ C คือ สมาชิกที่แยกสายงานจากลูกทีมของเรา แต่ยังคงอยู่ในสายงานของเรา


แบ่งข้อมูลการรับรายได้จากสายงานออกเป็น 3 สี ได้แก่

สีเขียว คือ สมาชิกที่เราแนะนำมาติดตัว สามารถได้รับค่าแนะนำ และค่าสายงาน

สีชมพู คือ สมาชิกที่แยกสายงานไปจากเราแล้ว สามารถได้รับค่าแนะนำเพียงอย่างเดียว

ไม่มีสี คือ สมาชิกของลูกทีมเรา สามารถได้รับค่าสายงานเพียงอย่างเดียว


ในรายงานเวอร์ชั่นเก่า สำหรับสมาชิกระดับ 6 เราอาจจะมองไม่ออกว่าใครแนะนำใครเข้ามาในระบบ ซึ่งเราสามารถดูได้ละเอียดมากขึ้น ในรายงานข้อมูลสมาชิก ใหม่


แม้จะเป็นสมาชิกระดับ 6 ก็จะเห็นว่าเค้าแนะนำสมาชิกคนไหนเข้ามาในระบบ โดยจะมีเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยม อยู่หน้าชื่อผุ้แนะนำ
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page