top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

เข้าระบบสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (รายงานการแจ้งงาน)เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แล้ว เข้าระบบของบริษัทง่าย ๆ ผ่าน Line OA ของสายงาน BIG ที่เห็นเป็นเมนูสีเขียวด้านซ้าย คือ การเข้าระบบสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์เมื่อเข้าระบบไปแล้ว เมนูรายงานจะเป็นเมนูที่ใช้บ่อยที่สุด เราสามารถดูรายงานข้อ 2 รายงานการแจ้งงาน หลังจากที่เราแจ้งงานประกันภัยกับเจ้าหน้าที่แล้ว จะสามารถดูรายงานได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที เพื่อติดตามสถานะการทำงาน เราจะเห็นรายงานการแจ้งงานของตนเอง ของสมาชิกภายใต้สายงานเราตลอดทั้งสายงาน รวมถึงงานส่วนตัวของสมาชิกที่แยกสายงานไปแล้ว

หัวข้อต่าง ๆ เฉพาะส่วนที่สำคัญในรายงานการแจ้งงานมีดังนี้

รหัสตัวแทน คือ รหัสสมาชิกที่ใช้ในการแจ้งงานครั้งนี้   เลขทะเบียนรถ คือ ทะเบียนรถคันเอาประกันภัย แต่หากเป็นงาน Non Moter จะเป็นขีด ในส่วนทะเบียนรถที่เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ จะเป็นลิ้งค์ให้เข้าไปดูรายละเอียดการแจ้งงาน และเมื่อใกล้ถึงเวลาต่ออายุจะแสดงเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ทราบ ไฟล์เอกสาร สำหรับดาวน์โหลดกรมธรรม์ฉบับอิเล็คโทรนิกส์  เป็นสำเนา พรบ.สามารถใช้แทนเอกสารตัวจริงในการต่อภาษีรถยนต์ได้ ชื่อบริษัทประกันภัย โดยใช้เป็นอักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ประเภทงาน แสดงประเภทงานประกันภัยที่เราซื้อ ว่าเป็น ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ ชั้น 3 หรือ Non Motor สถานะตัดจ่าย หากขึ้นคำว่า "ตัดจ่ายแล้ว" แสดงว่างานชิ้นนี้จบกระบวนการทำงานแล้ว สามารถตัดจ่ายรายได้ และเราจะได้รับรายได้จากงานชิ้นนี้ตามรอบโอนเงินของบริษัท วันที่อนุมัติตัดจ่าย คือ วันที่ฝ่ายบัญชีได้ลงบันทึกข้อมูลการตัดจ่าย  - หากเป็นงานขาย ให้บวกไปอีก 5 วัน ไปตรงกับรอบวันไหน ในวันที่ 7 / 14 / 21 / 28 เราจะได้รับเงินในวันนั้น - หากเป็นงานขยาย จะได้รับรายได้เป็นค่าแนะนำ และค่าสายงาน งานที่ตัดจ่ายในเดือนนี้ เราจะได้รับในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สถานะยกเลิก และคืนค่าถอนยกเลิก จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ คืนค่าคอม คือ ยอดคืนราายได้ค่าคอมมิชชั่น หากเรามีการชำระเงินเกินมาจากยอดที่เราต้องชำระในระดับสมาชิกของเรา ไม่ว่าจะเป็นหลักสตางค์ หรือมากกว่านั้น ในรายงานจะเห็นตัวเลขทั้งหลักสตางค์ หลักหน่วย สิบ ร้อย และพัน ต่อรายการ  สถานะจัดส่งเอกสาร จะเป็นลิ้งค์ให้ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร หากเป็นลิ้งค์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นวันแรก จะยังติดตามไม่ได้ ต้องรอเป็นวันถัดไป  วันที่คีย์งาน และผู้คีย์งาน เราจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเป้นคนดูแลงานของเราครั้งนี้ ยอดรวม สีเทาอ่อน จะเป็นยอดรวมของสมาชิกแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อใช้เองของสมาชิกระดับ 6 หรืองานขายของสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป  หากเป็นสีเทาเข้ม ที่บรรทัดสุดท้ายของรายงาน จะเป็นยอดของทุกคนตลอดทั้งสายงาน โดยจะเป็นยอดที่เกิดรายได้เท่านั้น ไม่นับยอดที่มีการยกเลิก และยังไม่สามารถใช้ยอดนี้เพื่ออ้างอิงในการปรับระดับได้ จะต้องไปดูในรายงานปรับระดับ ข้อ 15

ประโยชน์ของการใช้รายงานการแจ้งงาน

  1. เราสามารถใช้เป็นข้อมูลวางแผนยอด ของเดือนเดียวกันในปีต่อไป

  2. เราสามารถใช้ประกอบการวางแผนการปรับระดับสมาชิก

  3. ใช้ดาวน์โหลดกรมธรรม์ฉบับอิเล็คโทรนิกส์ย้อนหลัง

  4. การเข้ามาดูบ่อย ๆ เป็นกำลังใจว่า เราขายเองได้เท่าไหร่แล้ว และยอดทีมของเราได้เท่าไหร่แล้วดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page