top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

เปรียบเทียบผลตอบแทน แบบไหนคุ้มสุด!


ถ้าหากพูดถึงการออม หลายคนคงจะนึกถึงธนาคาร แต่จริง ๆ แล้วเราสามารถออมเงินได้หลายรูปแบบมากกว่านั้น ตามตัวอย่างด้านล่างนี้


1. ออมเงินในบัญชีเงินฝาก เป็นการฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ


2. ออมเงินในหุ้น เป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อต้องการได้มาซึ่งกำไร หรือผลตอบแทน ที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี แต่มีความเสี่ยงมากกว่า


3. ออมเงินในประกันชีวิต เป็นการออมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ออมในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรม์


4. ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก พร้อมได้สิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้


5. ออมเงินในกองทุนรวม คือการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินให้ตามนโยบายกองทุน ซึ่งมีหลายประเภท และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง


6. ออมเงินในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคต และเป็นการเก็งกำไรในอนาคตในระดับดี ขึ้นอยู่กับแต่ละทำเลที่ตั้ง


แต่ในบทความนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบผลตอบแทนการออมที่มีความเสี่ยงต่ำ 2 ประเภทคือ ประกันชีวิต และ ออมเงินในบัญชีเงินฝาก โดยแบ่งออกเป็นเงินฝากประจำ และสลากออมสินลองคำนวณผลตอบแทนแต่ละปี เปรียบเทียบระหว่าง ประกันชีวิต / ฝากประจำ / สลากออมสิน


ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ

1. ลงทุนเพียงปีแรกปีเดียวด้วยจำนวนเงินเท่ากันคือ 100,000 บาท

2. ตลอดระยะเวลา 10 ปี ไม่มีการเบิกถอนเงินออกมาใช้เลย

3. ผลตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีของ เงินฝากประจำ และสลากออมสิน ไม่มีการนำมาใช้ และสมทบเงินเป็นทุนเพิ่มเข้าไปด้วย

4. เทียบผลตอบแทนกับผลิตภัณฑ์การเงินที่ความเสี่ยงต่ำด้วยกันเท่านั้น


การออมเงินกับประกันชีวิต

ข้อดี

1. จ่ายครั้งเดียว แล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกเลย และได้เงินคืนกลับมาทุกปี

2. เงินคืนที่ได้ในแต่ละปี สามรถเอาไปฝากบัญชีธนาคารเพื่อได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากสูตรที่คำนวณได้อีกหน่อย

3. อัตราผลตอบแทน 2.5% ต่อปีคงที่ สูงกว่าเงินฝากธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. ความเสี่ยงต่ำ ไม่ขาดทุนและได้ผลตอบแทนแน่นอน

5. สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

6. มีความคุ้มครองชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้เงินต้นเพิ่มเป็น 110% หากเสียชีวิตในระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครอง

7. หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินชั่วคราว สามารถกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


ข้อเสีย

1. ต้องเป็นเงินเย็นตั้งใจให้เป็นเงินเก็บ และไม่มีแผนการใช้เงินก้อนนี้ในระยะเวลา 10 ปี

2. หากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้ และต้องเวรคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด 10 ปี จะทำให้มูลค่าลดลง

3. สภาพคล่องต่ำ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานที่สุด


การออมเงินกับบัญชีเงินฝากประจำ

ข้อดี

1. ความเสี่ยงต่ำ ไม่ขาดทุนและได้ผลตอบแทนแน่นอน

2. สามารถถอนออกมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยอาจจะขาดทุนดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ขาดทุนเงินต้น

2. สภาพคล่องปานกลาง สามารถทำธุรกรรมที่สาขาได้ในระยะเวลาไม่นาน


ข้อเสีย

1. ดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความเป็นไปได้ทั้งปรับตัวสูงขึ้นและลดลง

2. ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

3. ไม่มีความคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ได้เงินต้นคืน 100% เท่าเดิม


การออมเงินกับสลากออมสิน

ข้อดี

1. ได้ลุ้นรางวัลใหญ่พร้อมกับการออมเงิน

2. สามารถแบ่งซื้อเป็นสลากดิจิตอลเป็นยอดเล็ก ๆ เรียงกันได้ เพื่อให้สามารถขายคืนเป็นบางส่วนได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงิน

3. ความเสี่ยงต่ำ ไม่ขาดทุนและได้ผลตอบแทนแน่นอน

4. สภาพคล่องสูง ขายสลากและโอนเงินเข้าบัญชีได้ด้วยมือถือทันที


ข้อเสีย

1. ผลตอบแทนที่ได้มาในแต่ละเดือนจะเป็นเบี้ยหัวแตก เมื่อนำไปซื้อเป็นสลากออมสินจะเป็นการกระจายเลขที่ห่างกัน และแทบจะไม่มีโอกาสถูกรางวัลจากเงินในส่วนนี้เลย

2. ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

3. ไม่มีความคุ้มครองชีวิต หากเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ได้เงินต้นคืน 100% เท่าเดิม


ข้อเสนอแนะ

การออมที่ดีเราควรกระจายความเสี่ยงไปไว้ในหลาย ๆ จุด เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างกรณีนี้ หากมีเงินเก็บเพียงพอ ก็ขอแนะนำว่าให้ออมเงินไว้ 2 จุด อาจจะเป็นประกันชีวิต + เงินฝากประจำ หรือ ประกันชีวิต + สลากออมสินก็ได้


เพราะเงินฝากประจำและสลากออมสินเราสามารถ ถอนออกมาใช้ได้โดยไม่ขาดทุนต้นทุน แต่อาจจะขาดทุนดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเอาไว้ใช้ได้สะดวกในยามฉุกเฉิน อย่างเช่นสลากออมสินสมัยนี้มีบริการสลากออมสินดิจิตอลมารองรับการทำธุรกรรมให้สะดวกมากขึ้น สามารถซื้อขายได้เองในมือถือผูกกับแอพ Mymo โดยที่ไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร เรียกได้ว่าสามารถเบิกถอนสะดวกกว่าบัญชีฝากประจำของธนาคารเสียอีก


ยกตัวอย่างเช่น หากมีเงินเก็บที่ไม่ได้จำเป็นต้องเอามาหมุนเวียนเป็นจำนวน 200,000 บาท อาจจะแบ่งไปซื้อประกันชีวิต 100,000 บาท และซื้อสลากออมสินดิจิตอลอีก 100,000 บาท โดยแบ่งสลากดิจิตอลออกเป็นฉบับละ 10,000 บาท เป็นจำนวน 10 ฉบับ โดยซื้อในช่วงดึก ๆ ให้เลขเรียงกันเพื่อจะได้เพิ่มโอกาสถูกรางวัลมากขึ้น และสามารถขายทีละฉบับเพื่อนำเงินมาใช้ในยามฉุกเฉินได้


สนใจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กับศรีกรุงโบรคเกอร์ ติดต่อ

1.. Line ID : srikrung168

2. โทร 0-654-088-088


ติดตามความรู้ในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่

1. Facebook Page "SRIKRUNG 168 สอนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย"

2. Facebook Group "เรียนรู้ฟรี อาชีพเสริม เติมรายได้"

3. YouTube "SRIKRUNG 168"

4. Web : "SRIKRUNG 168"

ซื้อประกันรถยนต์ และ พรบ ออนไลน์


ปราโมทย์ สิริดิกิจ

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 6104030150

ใบอุญาตนายหน้าประกันชีวิตเลขที่ 6203017330

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

จ่ายออก < ได้เข้า : ผลประโยชน์ 3 ต่อจากการวางแผนค่าลดหย่อนภาษีด้วยการออมผ่านประกันชีวิต

บล็อคนี้ยังเขียนไม่เสร็จจ้า มีเวลาจะมาเขียนต่อนะ ผลประโยชน์ 3 ต่อจากการวางแผนค่าลดหย่อนภาษีด้วยการออมผ่านประกันชีวิต ผมเชื่อว่าคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีทุกคนก็จะหาค่าลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อเอ

Comentarios


bottom of page