top of page
สอนธุรกิจนายหน้าออนไลน์.png

ติวสอบ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย / ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

วันนี้อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย และอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านวุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ทำงาน และต้นทุน 

แต่อาชีพนี้กำกับโดย คปภ ซึ่งทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตในการทำงานด้วย ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการสอบไม่ได้ยากอย่างที่กังวลหากเตรียมตัวเป็นอย่างดี

ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้จัดทำเนื้อหาติวสอบในรูปแบบวีดีโอเพื่อให้สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้น 

อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยให้สอบผ่านคือการทำข้อสอบเดิมเพื่อฝึกฝนความเข้าใจในเนื้อหา และในสายงาน ทิพย์วิจิตร (ฺฺBIG/168) ของพี่เม่นมีตัวอย่างข้อสอบให้ทีมงานได้ทดลองทำแบบออนไลน์ด้วยครับ

ติวสอบใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย

ติวสอบใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย

ติวสอบใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย
ค้นหาวิดีโอ...
บทที่ 1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

บทที่ 1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

22:45
เล่นวิดีโอ
บทที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

บทที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

24:16
เล่นวิดีโอ
บทที่ 3 พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

บทที่ 3 พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

18:41
เล่นวิดีโอ