top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ทำความรู้จักอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต

อัปเดตเมื่อ 19 ก.พ. 2566

ถ้าพูดถึงการสร้างอาชีพเสริมสำหรับวันนี้ อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย และอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นอาชีพเสริมตัวนึงที่น่าสนใจมาก ๆ ได้ยินคำว่า ประกัน อย่าเพิ่งกลัวรีบปิดเว็บหนีไป เพราะในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับที่เรารู้จักก็ได้ โดยเฉพาะหากสนใจทำธุรกิจนายหน้าประกันกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ความน่าสนใจเป็นอย่างไร อ่านบทความชุดนี้ให้ครบ แล้วจะพบคำตอบครับ
ถ้าพูดถึงคำว่าอาชีพ #นายหน้าประกันวินาศภัย และ #นายหน้าประกันชีวิต หลายคนอาจจะงง ๆ ว่าเค้าทำอะไรกัน หรืออาจจะเคยได้ยินแต่เฉพาะคำว่า #ตัวแทนประกันชีวิต จริง ๆ แล้วทั้งหมดนี้ก็มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อย


ข้อที่ 1 เรามาแยกความแตกต่างระหว่าง ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย


การประกันชีวิต

ประกันชีวิต (Life Insurance) คือ สินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย สร้างวินัยในการออม สร้างเป็นสินทรัพย์ให้กับสมาชิกในครอบครัว และช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้จากสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ การเกิด, การแก่ชรา, การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ, และการตาย


การประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) คือ สินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินได้ รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิผลประโยชน์หรือรายได้ เช่น บ้าน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ อุบัติเหตุ ความผิดพลาดทางอาชีพ การขนส่งสินค้า หรือสรุปแบบย่อว่า "ประกันภัยทุกชนิดที่นอกเหนือจากประกันชีวิต"


ข้อที่ 2 เรามาแยกความแตกต่างระหว่าง ตัวแทน และ นายหน้า


ตัวแทน (Agent) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ ชักชวน ผู้เอาประกันให้ทำประกันภัยหรือประกันชีวิตกับบริษัทของตน ซึ่งจะมองว่าเป็นพนักงานของบริษัทก็ได้ เพราะตัวแทนสามารถทำบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น


นายหน้า (Broker) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ ชี้ช่อง หรือจัดหาช่องทางทำประกันให้กับผู้เอาประกันภัย นายหน้าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ข้อดีของนายหน้าคือมีอิสระในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง


ข้อที่ 3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวแทน และ นายหน้า


ผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้จะต้องมีใบอนุญาต ซึ่ง 1 คนสามารถถือได้ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัยตามชนิดที่ตนสะดวก ได้แก่


ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันชีวิต (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)


ยกตัวอย่าง เช่น

ถือใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ถือใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ถือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

ถือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย


สำหรับศรีกรุงโบรคเกอร์ทำธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จึงต้องใช้ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย


ผู้ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ โดยมาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเพิ่มเติม


ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตใด ๆ มาก่อน ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ โดยมาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ตามธุรกิจที่ตนสนใจ


ข้อที่ 4 ทำงานกันอย่างไร


พี่เม่นขอพูดถึงในมุมมองของนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตซึ่งพี่เม่นถือใบอนุญาตอยู่ทั้ง 2 ประเภทนะครับ หน้าที่ของเราก็คือศึกษาว่า ศรีกรุงมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยอะไรบ้าง ไม่จำเป็นต้องศึกษาทุกตัว เลือกเอาเฉพาะผลิตภัณท์ที่เราสนใจและถนัด


เมื่อมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชนิดไหนก็ตาม เราก็มีหน้าที่แนะนำว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นใช้งานอย่างไร มีบริษัทไหนขายบ้าง และบริษัทไหนที่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยคุ้มค่าที่สุด


จากนั้นเราก็มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้เอาประกันภัย และพนักงานขายของศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งการทำงานแบ่งออกเป็น


1. แบบออฟไลน์ Face to Face คือ การหาลูกค้า พบปะลูกค้า และประสานงานขายกันโดยตรง ณ สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก

2. แบบออนไลน์ Face to Face คือ การหาลูกค้า พบปะลูกค้า และประสานงานขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line Facebook ซึ่งพี่เม่นใช้วิธีนี้เป็นหลัก

3. แบบออนไลน์ Affiliate คือ การหาลูกค้า ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยวางลิ้งค์ที่ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเองกับระบบ Affiliate ของเรา โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย หากลูกค้าติดปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เราจะตั้งค่าให้ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง หรือจะติดต่อผ่านเราก็ได้


ข้อที่ 5 รายได้มาจากไหน

การสร้างรายได้ของอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตก็มาจากลูกค้าที่ซื้อประกันภัยและประกันชีวิตนั่นเองครับ


สำหรับศรีกรุงโบรคเกอร์ มีวิธีการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งการขาย การสร้างสมาชิก การสร้างทีมงาน โดยเราสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกอย่างผสมผสานกันได้ตามแต่ที่เราถนัด
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 4,363 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page