top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

จะต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันต้องอบรมหลักสูตรอะไร
มีปัญหานึงที่นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตทุกคนจะต้องเจอ นั่นก็คือ สับสนว่าเราจะต้องอบรมต่ออายุใบอนุญาตในหลักสูตรไหน


สำหรับคนที่ยังไม่มีใบอนุญาตแต่มีความสนใจพี่เม่นก็จะอธิบายคร่าว ๆก่อนว่า ทุกคนที่จะประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีใบอนุญาตที่กำกับโดย คปภ


และ คปภ ยังกำหนดให้เราจะต้องอบอบรมต่ออายุใบอนุญาตเป็นประจำ ซึ่งหลักสูตรอบรมต่ออายุทั้งฝั่งประกันวินาศภัย และฝั่งประกันชีวิต จะมีชื่อเรียกเหมือนกันอยู่ฝั่งละ 4 หลักสูตร นั่นก็คือ


ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 2

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3

และต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4


เวลาพวกเราเรียกกันสั้น ๆ ก็จะเรียกว่า ต่อ 1 วินาศ ต่อ 1 ชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าเราถือใบอนุญาตอะไรบ้าง


โดยการอบรมต่อ 1 ถึงต่อ 3 จะอบรมแยกกัน เรามีใบอนุญาตในฝั่งไหนก็ต้องอบรมในฝั่งนั้น ลงอบรมผิดหลักสูตรไม่สามารถใช้ไปยื่นกับ คปภ ได้นะครับ


ส่วนการอบรมต่อ 4 จะสามารถอบรมครั้งเดียวแต่ใช้ผลอบรมทั้ง 2 ฝั่งได้ แต่เราจะต้องยื่นใบอนุญาตให้ผู้จัดอบรมทั้ง 2 ใบครับ ถ้ายื่นไปใบเดียวผลการอบรมก็ใช้ต่ออายุได้ใบเดียว


สรุปแล้ว คนที่มีใบอนุญาตใบเดียวก็จะมีหลักสูตรอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ส่วนคนที่มีใบอนุญาต 2 ใบ ก็จะมีหลักสูตรอบรมทั้งหมด 7 หลักสูตร


คราวนี้ปัญหาของนายหน้าคือ ชื่อหลักสูตรมันคล้ายกัน แล้วเราจะต้องอบรมหลักสูตรไหนจึงจะถูกต้อง พี่เม่นมีวิธีการสังเกตมาอธิบายให้ฟังครับ


วิธีการเช็คข้อมูลใบอนุญาตนายหน้าของเรา

ให้เราติดตั้งแอพ คนกลาง For Sure ซึ่งเป็นแอพที่เอาไว้แสดงใบอนุญาตนายหน้าของเราในมือถือครับ ลงทะเบียนผู้ถือใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยให้เรียบร้อย แอพก็จะแสดงใบอนุญาตที่เราถือเอาไว้ทั้งหมดขึ้นมา


ซึ่งจะแสดงข้อมูลประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต และวันสิ้นสุดใบอนุญาต เพื่อที่เราจะได้วางแผนการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตของเราได้ครับ


ถ้าเป็นบัตรที่มีอายุ 1 ปี จะเป็นสีฟ้า

ถ้าเป็นบัตรที่มีอายุ 5 ปี จะเป็นสีเทา


ของพี่เม่นเป็นบัตรที่มีอายุ 5 ปีทั้ง 2 ใบแล้วครับ


มาดูที่เมนูการต่ออายุที่อยู่ตรงกลาง


ให้สังเกตุตัวเลข การต่ออายุ ครั้งที่ 0 - 1 - 2 - 3 เป็นตัวเลขที่บอกว่าเราผ่านการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่เท่าไหร่มาบ้างแล้ว


ถ้าเขียนว่า "ต่ออายุครั้งที่ 0" หมายถึง วันนั้นเราเพิ่งจะออกใบอนุญาตครั้งแรก ซึ่งมีอายุ 1 ปี สังเกตุจากวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด


หลักสูตรที่เราจะต้องอบรมต่ออายุครั้งต่อไปให้บวก 1 เสมอ แปลว่า หลักสูตรที่เราจะต้องไปอบรมให้เสร็จก่อนใบอนุญาตหมดอายุ คือ หลักสูตรต่ออายุครั้งที่ 1


ลองดูตัวอย่างที่ 2 ถ้าหากภาพที่เราเห็นเขียนว่า "ต่ออายุครั้งที่ 2" แปลว่าหลักสูตรที่เราจะต้องอบรมต่ออายุต้องบวกไปอีก 1 นั่นคือ หลักสูตรต่ออายุครั้งที่ 3


ที่สำคัญอย่าอบรมผิดใบ วินาศหรือชีวิตต้องดูให้ดีครับ

เราสามารถอบรมล่วงหน้าได้ 1 ปี ก็เรียกได้ว่าใบอนุญาตออกมาปุ๊บ เราก็สามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าตั้งไว้ได้เลยป้องกันลืม เพราะถ้าหากลืมแล้วอนาคตอาจจะดับวูบได้เพราะหาที่อบรมไม่ได้


หลังจากที่เราผ่านการอบรมต่อ 3 เรียบร้อยแล้ว และขอออกใบอนุญาตใบใหม่บัตรของเราจะมีสีเทา และมีอายุใบอนุญาต 5 ปี สังเกตุที่วันที่เริ่มต้น ถึงวันนี้สิ้นสุดครับ


จุดสังเกตอีกอย่างนึงคือ บัตรสีเทามีอายุ 5 ปี ใช่มั้ยครับ แล้วเราจะต้องอบรมต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4


ซึ่งการอบรมต่อ 4 เป็นการอบรมเก็บชั่วโมงให้ครบ 50 ชั่วโมงภายใน 5 ปี ใน 5 ปีนี้เราจะอบรมในช่วงไหนก็ได้ จะอบรมตั้งแต่ปีแรกให้ครบ 50 ชั่วโมงก็ได้ หรือจะค่อย ๆ เฉลี่ยอบรมทุกปีจนครบก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เราดีไซน์ชีวิตเราเลยครับ


ถ้าสังเกตุดี ๆ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของพี่เม่นออกก่อนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตอยู่ 1 ปี เพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันแค่ 4 ปี


ในปีที่ 1 พี่เม่นก็จะไม่อบรมอะไรเลย แล้วค่อยมาเก็บชั่วโมงใน 4 ปีหลัง เพื่อที่จะใช้สิทธิ์อบรมครั้งเดียวใช้ต่ออายุใบอนุญาตได้ทั้ง 2 ใบครับ


อันนี้ก็เป็นการวางแผนการอบรมต่ออายุของแต่ละคน แต่ถ้าหากทำได้พี่เม่นแนะนำว่าให้สอบใบอนุญาตพร้อมกันทั้ง 2 ใบ และออกใบอนุญาตพร้อมกันทั้ง 2 ใบ จะทำให้เราวางแผนการอบรมง่ายขึ้นครับไม่ต้องมาวางแผนดิ๊บเวลาอบรมแบบที่เม่น


สำหรับคนที่ผ่านการอบรม ต่อ 1 - 2 - 3 มาแล้ว ข้อมูลการอบรมจะไม่ได้แสดงในแอพ เราต้องจำเองคงจะไม่ยากเกินไปเพราะว่าอบรมเพียงปีละ 1 ครั้ง


ส่วนคนที่อบรมต่อ 4 จะมีการแสดงชั่วโมงการอบรมในแอพด้วยนะครับ


บัตรมีอายุ 5 ปีและเราจะต้องอบรมให้ครบ 50 ชั่วโมง ถ้าหากต้องจำบางทีจะจำไม่ได้


สังเกตุว่าชั่วโมงการอบรมของพี่เม่นทั้ง 2 บัตรจะเท่ากันเพราะว่าพี่เม่นวางแผนการอบรม ให้มีการอบรมครั้งเดียวใช้ผลการอบรมได้ทั้ง 2 ใบอนุญาต ก็จะทำให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้น

สิ่งที่นายหน้าทุกคนต้องรู้คือ ผลการอบรมต่ออายุใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี เพราะฉะนั้นเราวางแผนอบรมล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยครับ


และหลังจากอบรมต่ออายุเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเข้าไปขอออกใบอนุญาตใบใหม่ล่วงหน้าได้ 60 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตของเราจะสิ้นสุดอายุครับ


แต่ถ้าใครไม่วางแผนมาก่อนก็ให้คิดล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดคือ 3 เดือนก่อนบัตรหมดอายุ ก็ถือว่ากระชั้นชิดมากแล้ว


เหตุผลเป็นเพราะว่าการอบรมไม่ได้เปิดทุกวัน ไม่ใช่คิดอยากจะอบรมเมื่อไหร่ก็ได้ครับ


เท่าที่พี่เม่นเคยเห็นกระบวนการอบรมที่สั้นกระชั้นชิดที่สุด ใช้เวลาเริ่มต้นตั้งแต่จองอบรม จนถึงกระทั่งข้อมูลส่งถึง คปภ และไปออกใบอนุญาตใบใหม่ได้ กินระยะเวลา 30 วัน ใครที่ใบอนุญาตเหลือสั้นกว่านั้นเตรียมตัวสอบใหม่ได้เลยครับ


โดยทั่วไปเค้าจะเปิดให้จองอบรมกันล่วงหน้าประมาณ 30-60 วันก่อนถึงวันอบรม


เพราะว่าเค้าจะต้องขออนุมัติหลักสูตรจาก คปภ ต้องหาวิทยากร ต้องรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไม่ใช่กระบวนการที่ทำเสร็จภายในวันเดียว


โดยเฉพาะถ้าหากเราอยู่ต่างจังหวัด ไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดจะมีเปิดอบรม


หรือถึงจังหวัดนั้นจะมีเปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดให้เราอบรมได้ตลอดทั้งปี


ถ้าพลาดไปไม่เข้าอบรมอาจจะต้องไปอบรมที่จังหวัดอื่น หรือไม่ก็อบรมไม่ทัน ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ต้องสอบใหม่สถานเดียวครับ


คราวนี้มาดูค่าใช้จ่ายในการอบรมกันบ้าง อันนี้เป็นตัวเลขในปี 2565 นะครับ ถ้าเราดูคลิปนี้ในปีอื่น ๆ อาจจะต้องเช็คราคาในปีนั้นอีกที


การอบรมโดยตรงกับ คปภ จะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ได้เปิดอบรมทุกจังหวัด และก็ไม่ได้จัดอบรมทุกเดือนด้วย น่าจะมีเพียงแค่ปีละ 1 ครั้ง ใครสนใจต้องติดตามข่าวสารของสำนักงาน คปภ ในจังหวัดของตนเองครับ เพราะเค้าจะไม่ได้ประกาศออกมาในส่วนกลาง


ถัดมาเป็นการอบรมกับสถาบันอื่น ๆ จริง ๆ มีหลายราคาแล้วแต่ว่าใครจัด แต่เท่าที่พี่เม่นเห็นราคาเริ่มต้นประมาณ 1500 บาท


และสุดท้าย เป็นการอบรมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ถ้าหากเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ก็จะได้รับสิทธิ์ในการอบรมในราคา 1200 บาท


ที่ได้ราคานี้เพราะการจัดอบรมต่ออายุใบอนุญาต เป็นบริการหนึ่งที่ทางศรีกรุงโบรคเกอร์จัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกครับ


ส่วนบุคคลทั่วไปก็สามารถอบรมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้เช่นกัน ในราคา 1500 บาท


แต่ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปแล้วจะอบรมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ พี่เม่นแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์จะดีกว่า

ค่าสมัครเพียงแค่ 200 บาท สำหรับคนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ส่วนคนที่อายุเกิน 60 ปีค่าสมัคร 250 บาท


มีบัตรแค่ใบเดียวก็ยังถูกกว่าแล้ว ถ้ามีบัตร 2 ใบยิ่งถูกกว่า


และการสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ไม่ได้เป็นค่าสมัครกินเปล่าเรายังได้รับเป็นประกันอุบัติเหตุไปคุ้มครองด้วยครับ


ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์มี 48 สาขาทั่วประเทศ เราสามารถอบรมกับสาขาใกล้บ้านได้เลย และมีนโยบายขยายจำนวนสาขาให้ครบทั้ง 77 จังหวัดเพื่อให้บริการสมาชิกได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นครับ


ใครต้องการสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถติดต่อสอบถามกับพี่เม่นได้ครับทางสื่อโซเชียลช่องไหนก็ได้ที่ท่านได้ชมอยู่นี้ หรือค้นหาด้วยคำว่า


srikrung 168 หรือ พี่เม่นนายหน้าประกันภัยครับ 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page