top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ทำไมต่อประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว แต่ยังโดนเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

อัปเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2566


รู้หรือไม่ แม้เราจะต่ออายุประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าไปแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้


ไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ การซื้อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะจะทำให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าได้ และมีเวลาในการพิจารณาข้อเสนอจากหลายช่องทางที่ประหยัดและเหมาะสมที่สุดกับเรา


แต่การต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ความเหมาะสมของแต่ละกรณีอาจจะแตกต่างกัน


และในบทความนี้พี่เม่นจะพูดถึงเฉพาะกรณีการต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ล่วงหน้ากับบริษัทประกันภัยเดิมครับ


เงื่อนไขของการต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้ากับบริษัทประกันภัยเดิมที่หลายคนยังไม่รู้คือ "แม้จะต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าไปแล้วบริษัทประกันภัยยังมีโอกาสเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้"

โดยทั่วไปทุกคนจะรู้ว่า ในการต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 ถ้าเรามีประวัติดีก็จะสามารถใช้เป็นส่วนลดในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์สำหรับปีถัดไปได้ นั่นแปลว่าเราจะได้เบี้ยประกันภัยที่ถูกลง


เช่น ปี 2022 ประกันภัยรถยนต์ของเรามีส่วนลดประวัติดีที่ 30% และในสัญญากรมธรรม์ปี 2022 ไม่มีการเคลม หรือเคลมเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น ก็จะยังคงรักษาประวัติดีไว้ได้ กรมธรรม์ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ในปี 2023 ก็จะมีส่วนลดประวัติดีเพิ่มอีกขั้นคือ 40%


สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยเกือบทุกคนไม่รู้คือ ประวัติที่เค้าใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุปีต่อไป จะนับตั้งแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครองจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองในเวลา 16.30 น. "นั้นก็คือตลอดอายุสัญญาของกรมธรรม์เดิม"

แต่การเช็คเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า ประวัติล่าสุดที่บริษัทประกันภัยมีอยู่ก็จะมีถึงวันเสนอเบี้ยประกันภัยเท่านั้น การเสนอเบี้ยประกันภัยจึงเสนออ้างอิงตามประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล


ถ้าหากหลังวันเสนอเบี้ยประกันภัย มีการเคลมในสัญญากรมธรรม์เดิมที่ส่งผลต่อประวัติดี (เป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี) จะทำให้มีการปรับส่วนลดประวัติดีในกรมธรรม์ต่ออายุในปีถัดไป ใบเสนอราคาที่เคยได้รับไปเป็นอันใช้ไม่ได้ ซึ่งบริษัทประกันภัยก็ยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุของปีถัดไป ตามประวัติการเคลมที่แท้จริง


เช่น ปี 2022 ประกันภัยรถยนต์มีส่วนลดประวัติดีที่ 30% ก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติการเคลมเลย และมีการเสนอราคาเบี้ยต่ออายุปี 2023 ไปแล้วได้ส่วนลดประวัติดีที่ 40%


ต่อมาระหว่างที่กรมธรรม์เดิมยังคงมีความคุ้มครอง ได้มีเคลมเป็นฝ่ายผิดในสัญญากรมธรรม์ปี 2022 ส่งผลให้ประวัติการเคลมเปลี่ยนไป จึงต้องคำนวณเบี้ยประกันภัยในปี 2023 อีกครั้ง และมีการปรับส่วนลดประวัติดีน้อยลงไป 1 ขั้นเหลือเพียง 20%


หากมีการต่ออายุประกันภัยในปี 2023 ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว แต่มีการเคลมในสัญญากรมธรรม์ปี 2022 บริษัทประกันภัยก็ยังอาจมีการปรับเบี้ยใหม่ โดยออกสลักหลังเพิ่มเบี้ยในกรมธรรม์ปี 2023 ที่ได้ออกกรมธรรม์ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเรื่องการคิดส่วนลดประวัติดี


โดยหากไม่ประสงค์ทำประกันในเบี้ยประกันใหม่ สามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ที่ออกแล้วได้ หากประสงค์ทำต่อสามารถชำระเบี้ยเพิ่มเติมตามสลักหลังเพิ่มเบี้ยประกันที่ออกใหม่


ข้อมูลอ้างอิง


ซึ่งพี่เม่นเองก็เคยเจอเคสที่ทางบริษัทประกันภัยขอปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มหลังจากต่อประกันภัยล่วงหน้าไปแล้วหลายครั้ง จากหลายบริษัทประกันภัย ด้วยเหตุผลเดียวกันคือมีการเคลมในกรมธรรม์เดิมที่ยังไม่หมดความคุ้มค่าครอง

เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มหรือลดเท่าไหร่?


อัตตราลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

  • ขั้นที่ 1 ขับรถดีในปีแรก ได้รับส่วนลด 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก

  • ขั้นที่ 2 ขับรถดีติดต่อกันในปีที่สอง ได้รับส่วนลด 30% ของเบี้ยประกันในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 3 ขับรถดีติดต่อกันในปีที่สาม ได้รับส่วนลด 40% ของเบี้ยประกันในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 4 ขับรถดีติดต่อกันตั้งแต่ปีที่สีเป็นต้นไป ได้รับส่วนลดสูงสุดที่ 50% ของเบี้ยประกันในปีที่ต่ออายุ สำหรับรถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกัน


อัตราการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี

  • ขั้นที่ 1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ

  • ขั้นที่ 2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน

  • ขั้นที่ 4 50% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น

โดยการลดเบี้ยประกันภัย หรือเพิ่มเบี้ยประกันภัย จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ต่ออายุ ที่มีการคำนวณใหม่ทุกปี ไม่ใช่คำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ผ่านมา

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คู่มือ เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ เป็นเอกสารเล่มเล็กที่ผู้เอาประกันจะได้รับพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทุกบริษัทประกันภัยจะยึดถือเงื่อนไขและความคุ้มครองเดียวกัน ข้อความในเอกสารเหมือนกัน ต่างกันที่การจัดรูปเล่มเท่านั้น


หมวดเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ 7 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

ข้อ 8 การเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี


ตัวอย่าง เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1


ระเบียบการต่าง ๆ ย่อมมีการพัฒนาตามเวลาที่เปลี่ยนไป รายละเอียดที่เขียนในเอกสารเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อาจจะมีความแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน ให้ยึดถือตามฉบับล่าสุดที่ได้รับพร้อมกับการซื้อประกันภัยรถยนต์
ตอนนี้เรารู้แล้วว่า ต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าก็ยังมีโอกาสถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม บทความต่อไปเรามาดูกันว่า

 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentáře


bottom of page