top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

เจาะแผนการตลาด MGM ศรีกรุงโบรคเกอร์

อัปเดตเมื่อ 12 ก.ย. 2566เฮียศรีกรุง ออกแบบแผนการตลาด MGM มาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันภัย เจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ ให้ทุกคนมีรายได้ที่เติบโต สามารถส่งต่อรายได้ให้กับทายาทได้ในรูปแบบ Passive Income


ก่อนหน้านี้การทำอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ก็เป็นอาชีพอิสระ เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้

แต่ประเด็นอยู่ที่ อาชีพนี้เป็นการสร้างรายได้ในรูปแบบ Active Income ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงด้านรายได้ หยุดทำเมื่อไหร่รายได้เราก็หยุดไปด้วย การเติบโตของรายได้ก็มีข้อจำกัด มีเพดานรายได้ตามแรงและเวลาที่แต่ละคนพอจะทำได้


เฮียศรีกรุงอยากให้นายหน้าทุกคนที่ส่งงานประกันวินาศภัยกับเฮียได้หลุดพ้นจากความเสี่ยงด้านรายได้ มีรายได้ที่เติบโตโดยไม่มีเพดานมากั้น และสามารถส่งต่อรายได้ให้กับทายาทได้โดยแบบ Passive Income จึงได้นำโมเดลของธุรกิจประกันชีวิต และโมเดลของธุรกิจเครือข่ายมาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นระบบ MGM (Member Get Member) ของศรีกรุงโบรคเกอร์


ปัจจุบันนายหน้าประกันภัยทุกคนที่เป็นสมาชิกในระบบ MGM จึงเป็นเจ้าของระบบที่ตนสร้างขึ้นมาเองย้ายจากฝั่งที่มีรายได้แบบ Active Income ไปอยู่ฝั่งที่มีรายได้แบบ Passive Income


ใครจะได้รายได้ Passive Income จากระบบนี้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเค้าสร้างสมาชิกในระบบได้มากน้อยแค่ไหน และดูแลสมาชิกในระบบอย่างไร
แม้ระบบ MGM จะเป็นระบบเครือข่ายแต่สินค้าประกันภัยที่ขายในระบบ MGM ก็มีราคาปกติตามที่มีขายกันทั่วไปในท้องตลาด เพียงแต่การเป็นสมาชิกในระบบ MGM จะมีสิทธิประโยชน์ในการซื้อประกันภัยได้ในราคาสมาชิก ซึ่งถูกว่าราคาที่ปรากฎบนหน้ากรมธรรม์

สมาชิกในระบบ MGM จะมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่


สมาชิกที่ไม่มีบัตรนายหน้า คือ สมาชิกที่สมัครเข้ามาเพราะมีความประสงค์ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ทำให้สามารถซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดกับศรีกรุงโบรคเกอร์ในราคาสมาชิก ซึ่งก็คือสมาชิกระดับ 6 ในแผนการตลาด ซื้อประกันของตนเองและครอบครัวได้ แต่ขายไม่ได้ สามารถเตรียมตัวสร้างธุรกิจส่วนตัวของตนเอง เพื่อที่จะสอบใบอนุญาตและรับ Passive Income ในอนาคตได้


สมาชิกที่มีบัตรนายหน้า คือ สมาชิกที่อยู่ระดับ 5 ขึ้นไปสามารถสร้างรายได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราถนัด ซื้อประกันใช้เองก็ได้ส่วนลดมากกว่า ต้องการขายรับค่าคอมมิชั่นแบบ Active Income ก็สามารถทำได้ จะขยายฐานสมาชิกเพื่อรับรายได้แบบ Passive Income ก็สามารถทำได้ เรียกว่าออกแบบชีวิตของเราได้ตามที่ต้องการ
ศึกษาเงื่อนไขของแผนการตลาด MGMระดับสมาชิก ปรับขึ้นแล้วขึ้นเลย

เรื่องการปรับขึ้นระดับสมาชิกเป็นปัญหาของระบบเครือข่ายหลายระบบที่เราเข้าไปทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าแรงของแต่ละคนไม่เท่ากัน


ปกติแล้วระบบเครือข่ายทั่วไปจะต้องมีการรักษายอดส่วนตัว หรือยอดรวมของทีม หากรักษายอดไว้ไม่ได้ระดับสมาชิกก็จะตกลงมา ทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานในระบบเครือข่ายนั้น เพราะไม่ใช่สินค้าทุกตัวที่เราจะมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ตลอดเวลา สินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างใช้ไปนาน ๆ ก็เบื่อ อยากจะเปลี่ยนบ้างแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะต้องรักษายอด


แต่ระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ เห็นความสำคัญของปัญหานี้ พวกเราจึงไม่ต้องรักษายอดกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดส่วนตัวหรือยอดทีม จึงไม่ต้องทำงานอยู่ภายใต้สภาวะกดดัน


อย่างพี่เม่นเองก็ทำงานอยู่ใน 2 รหัสสมาชิก คือรหัสของพี่เม่นเอง และรหัสของพี่สาวที่เป็นลูกทีมอีกที บอกตามตรงว่า พี่เม่นไม่เคยซื้อประกันหรือขายประกันในรหัสสมาชิกของตนเองเลย ถ้าเป็นงานขายก็จะขายในรหัสของพี่สาวเท่านั้น


ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมียอดใด ๆ ในรหัสสมาชิกของพี่เม่นเลย แต่พี่เม่นยังคงมีรายได้และไต่ระดับสมาชิกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและไม่เคยต้องลดระดับลงไป


การปรับระดับสมาชิก

สมาชิกระดับ 6 สามารถปรับเป็นระดับ 5 ได้โดยเพียงแค่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น จะเป็นใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือทั้ง 2 ใบก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมียอดใด ๆ


สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป สามารถปรับระดับได้โดยการสะสมยอดการซื้อประกันภัยทั้งหมด ทั้งของส่วนตัวและของสายงาน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ติดกันตามตารางแผนการตลาด


ยกตัวอย่าง

1) สะสมยอดเดือน 1-2-3

2) หากยอดสะสมไม่ครบตามเกณฑ์ ให้นำยอดเดือนที่เก่าที่สุดออก 1 เดือน แล้วเริ่มสะสมยอดใหม่อีก 1 เดือน เช่นสะสมยอดเดือน 1-2-3 แล้วไม่ถึงเกณฑ์ ให้ตัดเดือน 1 ออก แล้วสะสมใหม่เป็นยอดเดือน 2-3-4


ยอดที่ใช้ในการปรับระดับสมาชิก

สามารถสะสมรวมกันจาก 3 บริษัท ได้แก่ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ และ 724 มาร์เก็ต
ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดสุทธิการขายของลูกทีมติดตัวเท่านั้น

ค่าแนะนำ 1% เป็นอีกอย่างที่น่าสนใจ และ 1% นี้อย่ามองว่าน้อยเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ทุกเดือน


มาว่ากันที่เงื่อนไขของค่าแนะนำ 1% นี้ก่อนคือ

1) ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2) เราจะได้รับค่าแนะนำจาก ยอดซื้อหรือยอดขาย ในรหัสสมาชิกที่เราเป็นผู้แนะนำติดตัวเราเท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าสมาชิกคนั้นอยู่ไหนระดับไหน ระดับสูงหรือต่ำกว่าเราก็ส่งรายได้ให้เราทุกคน เพราะฉะนั้นตัดคำว่าระดับสมาชิกออกไปเลย


ยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ค่าแนะนำ

สมาชิกที่ นาย (ก) แนะนำเข้ามาเป็นลูกทีมติดตัว ซื้อประกันวินาศภัยยอดรวมกันในเดือนมกราคม 2566 ทั้งหมด 100,000 บาท นาย (ก) ก็จะได้รับค่าแนะนำไปทั้งสิ้น 100,000 x 1% = 1,000 บาท อันนี้เป็นรายได้แค่เดือนเดียว แล้วถ้าหากเราได้แบบนี้ทุกเดือนจะดีมั้ย


ตัวอย่างรายได้ค่าแนะนำ 1% จากสมาชิกเพียง 1 คน ใน 1 เดือน ถ้าหากเราแนะนำสมาชิกติดตัว 100 คนจะได้รับรายได้เท่าไหร่?


สมาชิกทุกระดับไม่ว่าจะมีบัตรนายหน้าหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำเสมอภาคกัน แต่มีเงื่อนไขเรื่องการรับรายได้อยู่นิดหน่อย


สำหรับสมาชิกระดับ 6 ที่ยังไม่มีบัตรนายหน้า จะต้องยื่นเอกสารขอรับรู้รายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ก่อน เป็นการอนุญาตให้ศรีกรุงโบรคเกอร์ส่งข้อมูลรายได้ให้กับสรรพากร รายได้จึงจะโอนเข้าบัญชีของเรา หรือหากใครยังไม่ยื่นขอรับรู้รายได้ก็จะเป็นการสะสมรายได้ไว้ในระบบก่อนจนกว่าเราจะยื่นเอกสาร โดยจะยื่นได้ 2 ช่วงคือ

1) ยื่นพร้อมกับการสมัครสมาชิก

2) ยื่นภายในเดือนธันวาคมในแต่ละปี


สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปกลุ่มนี้มีบัตรนายหน้าอยู่แล้วจะต้องรับรู้รายได้โดยอัตโนมัติ รายได้ก็จะเข้าทุกเดือนตามปกติ


ค่าแนะนำเป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม ของจริงคือค่าสายงาน


ค่าบริหารสายงาน คิดจากส่วนต่างของลูกทีมที่มีระดับต่ำกว่าในสายงานนั้น

เราจะได้รายได้ค่าสายงานจากประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่มีการซื้อภายใต้สายงานของเรา ที่ระดับสมาชิกของต้นสายสูงสุดอยู่ระดับต่ำกว่าเรา


รายได้จะส่งถึงเรามากน้อยเท่าไหร่ คำนวณจากส่วนต่างของระดับสมาชิกของเรา กับระดับสมาชิกสูงสุดในสายงานย่อยนั้น


ลองคำนวณจากภาพตัวอย่าง

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 1 มีสายงานหนึ่งที่มียอดรวมตลอดทั้งสายที่ 140,000 บาท แสะแม่ทีมสูงสุดในสายนั้นอยู่ระดับ 5 ก็คิดรายได้จากส่วนต่างระดับ 1 (6%) - ระดับ 5 (3%) ดูจากภาพตารางแผนการตลาด


ส่วนต่างรายได้ 3%

140,000 x 3% = 4,200 บาท (รายได้จากเพียงสายงานเดียว)

รายได้รวมมีสายงานเท่าไหร่เอามารวมกันทั้งหมด


ตัวอย่างที่พี่เม่นคำนวณให้ดูเป็นแค่สายงานเดียว แต่การสร้างสายงานในศรีกรุงโบรคเกอร์ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เราจะสร้างกี่สายงานก็ได้ ยิ่งมากยิ่งดียิ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้รายแบบไม่มีขีดจำกัด


ตัวอย่างรายงานรายได้ค่าสายงานของพี่เม่นเอง ซึ่งอยู่ระดับ 2

ในรายงานค่าสายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์จะแสดงรายได้จากสมาชิกทุกคนในสายงานของเราให้เราเห็นในที่นี่พี่เม่นยกตัวอย่างการคำนวณมาให้ 3 ตัวอย่าง โดยทุกคนเป็นสมาชิกระดับ 6 แต่มีต้นสายที่สูงสุดในระดับที่แตกต่างกัน รายได้ที่จะส่งมาให้พี่เม่นก็จะแตกต่างกันด้วย


ตัวอย่าง A ต้นสายของคนนี้อยู่ในระดับ 6

รายได้ที่ส่งมาให้พี่เม่นจึงส่งมาทั้งสิ้น 4 ระดับ คือ

ระดับ 5 = 3.00%

ระดับ 4 = 1.00%

ระดับ 3 = 1.00%

ระดับ 2 = 0.50%

รวมส่วนต่างระหว่าระดับ 2 กับ ระดับ 6 คือ 5.50%


ตัวอย่าง B ต้นสายของคนนี้อยู่ในระดับ 5

รายได้ที่ส่งมาให้พี่เม่นจึงส่งมาทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ

ระดับ 4 = 1.00%

ระดับ 3 = 1.00%

ระดับ 2 = 0.50%

รวมส่วนต่างระหว่าระดับ 2 กับ ระดับ 5 คือ 2.50%


ตัวอย่าง C ต้นสายของคนนี้อยู่ในระดับ 3

รายได้ที่ส่งมาให้พี่เม่นจึงส่งมาทั้งสิ้น 1 ระดับ คือ

ระดับ 2 = 0.50%

รวมส่วนต่างระหว่าระดับ 2 กับ ระดับ 3 คือ 0.50%


เราสามารถสร้างรายได้ค่าสายงานได้จากสมาชิก 2 กลุ่มคือ


สมาชิกซื้อใช้ คือ สมาชิกที่ไม่มีบัตรนายหน้าสมัครเข้ามาเพื่อรับส่วนลดจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น สมาชิกกลุ่มนี้จะสร้างรายได้ต่อ 1 กรมธรรม์ให้กับเราค่อนข้างมาก เหมือนกับตัวอย่าง A แต่เราก็ต้องศึกษาว่าเราจะบริหารสมาชิกซื้อใช้อย่างไรให้เคัาสร้าง Passive Income ให้กับเรา


สมาชิกนายหน้า คือ สมาชิกที่มีบัตรนายหน้าแล้ว ซึ่งมีทั้งคนที่ตั้งใจจะทำงานจริงจัง และคนที่ไม่ทำงานปะปนกันไป ให้เราโฟกัสคนที่เค้าจริงจังกับการทำงาน คนเหล่านี้จะช่วยเราในการขยายทีม และขยายยอดรวมในสายงานให้เติบโตอย่างไม่มีเพดาน แต่ก็ต้องแบ่งรายได้ให้กับตามระบบ MGM เหมือนกับตัวอย่าง B และ C
การแยกสายงาน เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากัน หรือสูงกว่า

ในระบบ MGM เกิดการแยกสายงานได้ หากลูกทีมที่เคยอยู่ระดับต่ำกว่าเราได้สะสมยอดและปรับระดับขึ้นมาสูงเท่าเรา หรือสูงกว่าเรา


หากเกิดการแยกสายงาน สมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้สายงานของเค้าจะถูกแยกออกไปพร้อมเค้าเช่นกัน ส่งผลให้สมาชิกในสายงานของเรามีจำนวนลดลง ปริมาณยอดที่ทำได้ต่อเดือนลดลง ปริมาณรายได้ที่เราจะได้ต่อเดือนก็ลดลงเช่นกัน


ฟังดูน่ากลัวใช่มั้ยครับ แต่อย่าเพิ่งตกใจไปดูรายละเอียดให้ดี ในระบบ MGM เราเน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในทีม ระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การปรับระดับสมาชิกจะต้องดำเนินการโดยสมาชิกคนนั้นเอง ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถพูดคุยเจรจากันในสายงานได้ว่าจะรอไปด้วยกัน หรือขอแยกทาง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราสร้างไว้กับลูกทีมของเรา และเท่าที่ผ่านมาก็มีคนที่สมัครใจไม่แยกสายงานจากอัพไลน์เป็นจำนวนหลายเคส


จากภาพตัวอย่าง นาย (ก) สมาชิกระดับ 5 ได้แนะนำ นาย (ข) สมาชิกระดับ 6 เข้ามาจากนั้น นาย (ข) ก็แนะนำสมาชิกคนอื่น ๆ ติดตัวไว้เยอะมาก


พอนาย (ข) ปรับระดับสมาชิกไปเป็นระดับ 5 เท่ากับ นาย (ก) จึงเป็นการแยกสายงาน พร้อมกับเอาสมาชิกทุกคนที่ตนแนะนำเข้ามาติดตัวไปด้วย


หากไม่มีการศึกษาธุรกิจให้เข้าใจ การแยกสายงานจะเกิดขึ้นได้ง่ายในระดับ 6-5-4 เมื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้ ส่วนใหญ่จะมีการเจรจากันไม่แยกสายงาน
ดึงสายงานคืนได้ เมื่อระดับสมาชิกสูงกว่าลูกทีม

หากเราถูกแยกสายงานไปแล้ว ก็ยังมีโอกาสดึงสายงานคืนกลับมาได้ สิ่งที่ต้องทำคือทำยอดจนปรับระดับขึ้นไปให้สูงกว่าคนที่เคยแยกสายงานออกไป เราจะสามารถดึงเค้า สมาชิกในทีมทั้งหมดของเค้า และยอดที่จะสร้างรายได้ทั้งหมด กลับมาอยู่ภายใต้สายงานเดิมของเราอีกครั้ง และก็เคยมีคนที่ดึงสายงานคืนมาได้เช่นกัน


ในภาพตัวอย่าง นาย (ข) ที่เคยแยกสายงานออกไป พร้อมกับเอาสมาชิกและยอดทั้งหมดไปด้วข สิ่งที่นาย (ก) ต้องทำคือ ทำยอดและปรับระดับสมาชิกให้สูงกว่านาย (ข) อีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะได้ทั้งสมาชิก และยอดกลับเข้ามาในสายงานของตน
ถ่ายโอนผู้รับผลประโยชน์ (กรณีเสียชีวิต, บุคคลล้มละลาย)

จะมีกี่ธุรกิจที่เราสามารถโอนรายได้เป็นมรดกให้กับทายาทในรูปแบบ Passive Income ได้


สมมุตว่า เราเป็นเจ้าของร้านข้าวขาหมูร้านดัง ทำกิจการมา 80 ปี เราส่งต่อสูตรให้ทายาท เรามอบร้านและลูกค้าประกันให้ทายาทของเรา แต่มรดกนี้เป็นมรดกที่เป็น Active Income ถ้าหากทายาทของเราเค้าไม่ยืนขายข้าวขาหมูต่อไปเค้าก็ไม่ได้รับรายได้


แต่มรดกในระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นมรดกแบบ Passive Income ถึงแม้ทายาทของเราจะไม่ชอบและไม่ทำงานต่อ ขอเพียงเค้ามีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และรักษาใบอนุญาตเอาไว้ รายได้ค่าแนะนำและค่าสายงานจากระบบที่เราสร้างเอาไว้ก็จะส่งต่อให้เค้าทุกเดือนไปเรื่อย ๆ


โดยทายาทจะได้รับโอนต่อมรดกทั้งระดับสมาชิก จำนวนสมาชิกในสายงาน และยอดซื้อประกันภัยในสายงาน หากทายาทของเราต้องการพัฒนายอดให้เติบโตขึ้นก็ทำได้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ในภาพเป็นตัวอย่างการโอนต่อมรดก สมาชิกท่านนี้ได้เสียชีวิตไปแต่ไม่มีทายาทมารับโอนมรดกทำให้รายได้ยังคงเติบโตและค้าอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงได้ไปตามหาทายาทและมอบมรดกให้เรียบร้อย
ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้

พอพูดถึงเงื่อนไขนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้เชื่อว่าต้องมีคนลังเลไม่อยากจะทำบ้างแหละ แต่รู้มั้ยครับว่ามันคือคีย์สำคัญที่ทำให้ระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถสร้าง Passive Income ให้กับเราได้จริง


เหตุผลเพราะว่า หากเราสามารถเปลี่ยนสายงานได้คิดเหรอว่าเราจะไปคนเดียว เราก็จะต้องพาทีมงานที่เราสร้างมากับมือไปด้วยกันใช่มั้ยครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถสร้าง Passive Income ให้กับเราได้เลย


บางคนอาจจะไม่พึงพอใจสายงาน ไม่พึงพอใจผู้แนะนำด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่อยากจะทำรายได้ให้เค้า อยากออกไปจากเค้า ไม่ยุติธรรมเลยที่ย้ายออกไปไม่ได้ ก็ลองคิดในอีกมุมนึงเราไม่พึงพอใจการดูแลจากผู้แนะนำของเราได้ ก็ย่อมมีคนที่ไม่พึงพอใจเราได้เช่นเดียวกัน


หากลองพิจารณาดูอีกที ความสำเร็จในระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ตัวแปรหลักสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผู้แนะนำ หรือทีมงานของเรา แต่จริง ๆ แล้วอยู่ที่ตัวเราเอง มีคนตั้งมากมายที่ผู้แนะนำออกจากธุรกิจไป แต่ก็สามารถดูแลตนเองและไต่เต้าจนแซงผู้แนะนำไปได้


ลองพิจารณาตามสูตรนี้ แล้วใส่ค่าที่เราต้องการ

ตัวเรา (ค่า 0.0-1.0) x ลูกทีม (ค่า 1.0-5.0) x ผู้แนะนำ (1.0-2.0) = เปอร์เซนต์ความสำเร็จ


ในสูตรสังเกตุว่า หากเราให้ค่าลูกทีมกับผู้แนะนำเป็นค่าที่ต่ำสุดคือ 1.0 อย่างดีก็แค่เสมอตัว การประสบความสำเร็จก็ทำได้แต่อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเอง


แต่การให้ค่าตัวเอง ถ้าเป็น 0.0 คือไม่ลงมือทำอะไรเลยอะไรคูณกับ 0 ย่อมได้ 0 ไม่มีทางจะประสบความสำเร็จได้


สิ่งที่ต้องทำหากไม่พึงพอใจผู้แนะนำติดตัวเรา แค่ไม่ต้องใส่ใจเค้า และข้ามไปคุยกับแม่ทีมของเราในระดับที่สูงกว่าเพราะทุกการทำงานของเราย่อมส่งผลต่อรายได้ของเค้า จึงเป็นหน้าที่ของเค้าที่จะต้องช่วยเหลือดูแลเราด้วยครับ


พึงระลึกไว้ว่า การสร้างรายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ เรามุ่งเน้นที่จะทำธุรกิจส่วนตัวในรูปแบบ Passive Income ไม่จำเป็นต้องขาย แค่มีความรู้ซื้อใช้ให้เหมาะสมคุ้มค่า ประหยัด และสอนให้คนอื่นทำตามเราได้ก็พอ เส้นทางนี้จะนำพาเราไปสู่รายได้หลักแสนต่อเดือนได้

แผนการตลาด MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว จนทำให้โบรคเกอร์ประกันภัยอื่น ๆ ได้นำแผนการตลาด MGM ไปใช้บ้าง


ส่วนตัวพี่เม่นได้พิจารณา คำนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนกับแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์และของโบรคเกอร์อื่นแล้ว พบว่า ศรีกรุงโบรคเกอร์ยังคงตอบโจทย์สำหรับสไตล์การดำรงชีวิตของพี่เม่นมากที่สุดครับ 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 467 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page