top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

1 ระบบ 3 ธุรกิจ

อัปเดตเมื่อ 14 ส.ค. 2565
สมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ตั้งใจจะสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ดี เราสามารถใช้แผนการตลาด MGM ทำธุรกิจประกันได้ครอบคลุมในทุกด้านจาก 3 ธุรกิจ โดยใช้แผนการตลาดเดียวกันและนับยอดผลงานในการเติบโตร่วมกันได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนเฉพาะธุรกิจที่สมาชิกท่านนั้นในใบอนุญาตเท่านั้น มีธุรกิจอะไรบ้างติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้


นายหน้าประกันวินาศภัย กับ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมาชิกที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถสร้างธุรกิจประกันวินาศภัยของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการขายเองหรือการสร้างทีมงานมาช่วยขาย ผลตอบแทนที่ได้ตามแผนการตลาด MGM


การสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถสมัครผ่านผู้แนะนำธุรกิจผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง ได้รหัสสมาชิกเป็น AMXXXXXXXX อยู่ในระดับ 6 สมาชิกที่สมัครเข้ามาแต่ไม่มีบัตรนายหน้ามีสิทธิ์ซื้อประกันวินาศภัยใช้เองในราคาสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถทำเป็นธุรกิจได้ แต่หากมีความสนใจทำเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธรุกิจเสริม หรือธุรกิจหลักก็ดี สามารถขอสอบใบอนุญาตและอบรมขอรับใบอนุญาต ซึ่งทางศรีกรุงโบรคเกอร์มีบริการจัดสอบและจัดอบรมให้กับสมาชิกทั่วประเทศ


เมื่อมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเรียบร้อย สมาชิกจะได้ปรับเป็นระดับ 5 และสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้ทันที


นายหน้าประกันชีวิต กับ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ไม่ว่าระดับใดก็ตามที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต สามารถยื่นใบสมัครกับศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ โดยจะต้องจัดส่งเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยรหัสสมาชิกศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จะเป็นรหัส AML ตามด้วยรหัสสมาชิกเดียวกันกับศรีกรุงโบรคเกอร์ เช่น AMLXXXXXXXX


ผู้ที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ สามารถสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์เพื่อให้ได้รหัสสมาชิก AM ก่อน จากนั้นจึงยื่นเอกสารสมัครสมาชิกกับศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ต่อไป เพื่อให้ได้รหัส AML จากนั้นก็สามารถทำธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตภายใต้แผนการตลาด MGM เช่นเดียวกัน


นายหน้าประกันออนไลน์ กับ 724 Market

สำหรับธุรกิจประกันในระบบ MGM สมาชิกที่มีบัตรนายหน้าสามารถเลือกได้ว่าจะขายเองหรือสร้างทีมงานช่วยขาย นอกจากการขายในรูปแบบออฟไลน์ที่ปฏิบัติกันก่อนหน้านั้น ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้พัฒนา 724 Market ขึ้นมาเพื่อรองรับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้กับสมาชิก ทั้งในส่วนประกันวินาศภัย ประกันชีวิต สินเชื่อ และสินค้าอื่น ๆ อีกจำนวนมาก


โดยธุรกิจของ 724 Market จะเน้นการขายเป็นหลัก ทั้งในส่วนที่สมาชิกนายหน้าเป็นผู้ขายด้วยตนเอง หรือให้ลูกค้าซื้อด้วยตนเองผ่านระบบ Affiliate


การสมัครสมาชิก 724 Market สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ระดับ 5 ขึ้นไปสามารถสมัครกับเจ้าหน้าที่ 724 Market ได้เลยโดยมีค่าบริการปีละ 990 บาท


เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถใช้ใบอนุญาตนายหน้าไปสมัครสมาชิกศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ หรือ 724 Market ต่อไป


2. รหัสสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์และศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ใช้ตัวเลขเดียวกัน ต่างกันที่ตัวอักษรอังกฤษด้านหน้า


3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ และ 724 Market จดทะเบียนแยกเป็นคนละบริษัทกัน ถือใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคลแยกกัน แต่ทั้ง 3 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แผนการตลาด MGM ร่วมกัน


4. ระดับสมาชิกของทั้ง 3 บริษัทจะเท่ากัน ผลตอบแทนที่ได้จากทั้ง 3 บริษัทจะได้ตามระดับสมาชิกเช่นเดียวกัน


5. สมาชิกสามารถใช้ยอดการแจ้งงานทั้งของตนเองและของสายงานในระบบ MGM ทั้ง 3 บริษัทมารวมกันเพื่อปรับระดับสมาชิกได้ และจะมีผลต่อการปรับระดับทั้ง 3 บริษัทเท่ากัน


6. สมาชิกที่มีบัตรนายหน้าประเภทใดจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในประเภทนั้นเท่านั้น เช่น มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากการแจ้งงานประกันวินาศภัยเท่านั้น หากสายงานมีการแจ้งงานประกันชีวิต เราสามารถนำยอดแจ้งงานมาใช้ในการปรับระดับได้ แต่รายได้จะยังคงถูกเก็บไว้ในระบบจนกว่าเราจะมีบัตรนายหน้าประกันชีวิตจึงจะนำรายได้นี้ออกมาได้


หากสมาชิกมีทั้งบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิต ก็จะสามารถนำรายได้ออกมาจากระบบได้ทั้งหมด


  

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 101 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page