top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิตมีอายุกี่ปี?

อัปเดตเมื่อ 11 เม.ย.ใครต้องการจองสอบ / จองอบรมใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต ทั้งที่ศรีกรุงโบรคเกอร์หรือที่อื่น ๆ ให้พี่เม่นช่วยหาได้ครับ เงื่อนไขมีเพียงข้อเดียว เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ในสายงานของพี่เม่นโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น ติดต่อพี่เม่นโทร 0939636151
เนื่องจากช่วงนี้นายหน้าแต่ละคนจะเข้าเงื่อนไขแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอ่านข้อมูลให้ครบนะครับ
บทความนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นระเบียบที่บังคับใช้ก่อน 31 ธันวาคม 2563 ช่วงที่ 2 เป็นระเบียบที่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยพี่เม่นไม่ได้ลบเนื้อหาเก่าออก เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครับ

ช่วงที่ 1 ระเบียบที่บังคับใช้ก่อน 31 ธันวาคม 2563

สวัสดีครับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ และผู้สนใจทุกคน


สมาชิกนายหน้าใหม่มักจะมีคำถามว่า บัตรนายหน้ามีอายุกี่ปี ต้องต่อตอนไหน อบรมเมื่อไหร่ ปล่อยขาดได้ไหม? พี่เม่นได้หาคำตอบมาให้แล้วครับ


โดยปกติแล้วทั้งใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือที่เรามักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า "บัตรนายหน้า" จะมีอายุ 1 ปี ซึ่งจะต้องอบรมต่ออายุทุกปีที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ต่อ 1, ต่อ 2 และต่อ 3 จนกระทั่งต่ออายุบัตรนายหน้าจนครบ 3 ครั้งแล้ว บัตรจะมีอายุ 5 ปีให้เรามีเวลาจัดเก็บชั่วโมงในการอบรมต่อ 4 เป็นระยะเวลา 50 ชั่วโมงซึ่งต้องใช้เวลาในการอบรมหลายครั้งครับ


ถาม ถ้าปล่อยให้บัตรหน้าประกันวินาศภัย หรือบัตรนายหน้าประกันชีวิตขาดอายุ สามารถไปขอต่ออายุบัตรได้เลยไหมคะ !!


ตอบ

 • ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบัตรนายหน้าประกันชีวิตมาแล้วกี่ปี หากบัตรใบเดิมของเราหมดอายุ คปภ อนุโลมให้เราสามารถไปขอออกบัตรใบใหม่ได้ทันที โดยเลขใบอนุญาตจะเปลี่ยนไป แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่อาศัยการอนุโลมนี้ไปขอออกใบอนุญาตใบใหม่โดยไม่ไปอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า ซึ่งขัดกับนโยบายการให้นายหน้าต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ ด้วยการอบรมต่ออายุใบอนุญาต

 • ปัจจุบันหากเราปล่อยให้บัตรนายหน้าของเราหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 62 จะไม่สามารถขอต่ออายุบัตรนายหน้าได้ทันทีเหมือนเมื่อก่อน แต่เราจะต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 12 ชั่วโมงก่อนเท่านั้น ถึงจะขอออกบัตรนายหน้าใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งจะแพงกว่าการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้ารวมถึงใช้เวลาอบรมมากกว่าด้วย โดยหมายเลขใบอนุญาตนายหน้าที่ได้ก็จะเป็นเลขใหม่ และถือเป็นการเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ ซึ่งการต่ออายุในครั้งถัดไปก็จะต้องเริ่มที่อบรม ต่อ 1 เช่นเดียวกับผู้ที่ได้บัตรนายหน้าใหม่คนอื่น ๆ

 • ส่วนผู้ที่ผ่านการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หลัง 21 พ.ย. 62 ก็ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หรือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประกันชีวิต ตามชนิดของบัตรที่ตนสอบได้ก่อนเช่นกัน จึงจะได้รับบัตรนายหน้า

 • การอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตจะใช้เวลา 2 วันเท่ากัน โดยจะสมัครอบรมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ หรืออบรมกับหน่วยงานอื่นที่มีการจัดอบรมก็ได้ สำหรับการสมัครเข้ารับการอบรมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ทั้งสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์และบุคคลภายนอกมีค่าอบรมเท่ากันคือ 1,605 บาท ส่วนตารางการอบรมต้องติดตามการประชาสัมพันธ์ของบริษัทอีกครั้ง

 • การขอออกบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิต จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขครบ 2 ข้อ นั่นคือ ต้องสอบผ่าน และผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้า โดยจะทำเงื่อนไขข้อไหนก่อนก็ได้ และใบเซอร์จากการอบรมมีอายุ 1 ปี


ระเบียบการต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าก่อน 31 ธันวาคม 2563


 

ถาม แล้วอย่างนี้ เราต้องเข้าอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหรือบัตรนายหน้าประกันชีวิตทุกปีไหมคะ


ตอบ

ทั้งบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยและบัตรนายหน้าประกันชีวิตมีอายุ 1 ปี นายหน้าทุกคนต้องต้องอบรมก่อนที่บัตรจะขาด โดยสามารถอบรมล่วงหน้าได้และใบเซอร์ที่ได้จากการอบรม มีอายุ 1 ปี สำหรับท่านใดที่ต้องการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้ากับศรีกรุงโบรคเกอร์ ในวันอบรมจะต้องมีอายุบัตรนายหน้าเหลืออยู่อย่างน้อย 5 วัน เพราะทางบริษัทต้องใช้เวลาในการจัดส่งข้อมูลไปยัง คปภ

 • อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 นำบัตรไปต่อก่อนบัตรขาด **ต่อได้ล่วงหน้า 2 เดือน

 • อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 นำบัตรไปต่อก่อนบัตรขาด **ต่อได้ล่วงหน้า 2 เดือน

 • อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 นำบัตรไปต่อก่อนบัตรขาด **ต่อได้ล่วงหน้า 2 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ต่อ 1, 2, และ 3 สำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์คือ 700 บาท และ 1,000 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป หากบุคคลทั่วไปต้องการประหยัดเงินก็สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์กับพี่เม่นได้ครับ การสมัครง่าย ๆ เพียงซื้อประกันอุบัติเหตุไมโครอินชัวรันส์ 200 บาท ทุนประกัน 1 แสนบาท เท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์แล้วครับ และหากสมัครอบรมทั้งบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตในราคาของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ก็จะยิ่งประหยัดไปอีก และนอกจากนั้นยังได้สิทธิ์สร้างรายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์โดยไม่ได้มีการผูกมัด หรือติดสังกัดใด ๆ


หมายเหตุ : บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิต ที่ใช้ยื่นเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์เพื่อรับสิทธิ์ในการสมัครอบรมในราคาสมาชิกจะต้องไม่ติดสังกัด


พอต่ออายุบัตรครบ 3 รอบปุ๊บ !!

สถานะบัตรจะขึ้น อบรมต่อ 4 บัตรจะมีอายุ 5 ปี แล้วมาลงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 กันได้เลย

 • ซึ่ง อบรมต่อ 4 ต้องเก็บให้ครบจำนวน 50 ชั่วโมง

 • ถ้ามีวุฒิ ป.โทยื่นแนบ ลด 25 ชั่วโมง เก็บที่เหลือแค่ 25 ชั่วโมง


มี 2 รายวิชาหลัก ที่เป็นตัวบังคับ ได้แก่

 • Pillar 1 ต้องอบรม ไม่ต่ำกว่า 9 ชั่วโมง

 • Pillar 3 ต้องอบรม ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง

ที่เหลือ อบรมวิชาไหนก็ได้ ให้ครบ 50 ชั่วโมง ก่อนบัตรหมดอายุ ส่วนค่าอบรมต่อ 4 สำหรับสมาชิกศรีกรุงคือ 1,200 บาท และ 1,500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป


พิเศษ สำหรับคนที่มีทั้งบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิต

ในการอบรมต่อ 4 ของใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทเป็นการอบรมวิชาเดียวกันสามารถอบรมร่วมกันได้ ถ้าวางแผนลงสมัครอบรมดี ๆ เราสามารถอบรมครั้งเดียวแต่ใช้เป็นชั่วโมงสะสมสำหรับบัตรทั้ง 2 ประเภทได้ครับ

 

ช่วงที่ 2 ระเบียบที่บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจะมีการใช้ระเบียบใหม่ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคือ ถ้าปล่อยให้ใบอนุญาตขาดอายุ และการสอบผ่านเกณฑ์ได้รับใบอนุญาตครั้งสุดท้ายของเรามีระยะเวลาเกิน 2 ปี จะต้องสอบและอบรมขอรับใบอนุญาตใหม่เท่านั้น จึงจะสามารถออกใบอนุญาตได้อีกครั้ง ยกตัวอย่างได้เป็นดังนี้


 1. กรณีบัตรขาดอายุ แต่ผลสอบผ่านครั้งสุดท้ายยังไม่เกิน 2 ปี สามารถอบรมขอรับใบอนุญาตและออกบัตรใบใหม่ได้เลย

 2. กรณีบัตรขาดอายุ และผลสอบผ่านครั้งสุดท้ายอายุเกิน 2 ปี ต้องสอบใหม่ และอบรมขอรับใบอนุญาตใหม่ จึงจะสามารถออกใบอนุญาตได้อีกครั้ง ตามภาพด้านล่างนี้

ระเบียบการต่ออายุใบอนุญาตนายตั้งแต่ 1 มกราคม 2564


 

สำหรับผู้ที่มีบัตรนายหน้าที่ไม่ติดสังกัด และยังไม่ได้เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

สามารถสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์ในราคา 200 บาทและได้รับ PA ไมโครอินชัวรันส์ ทุนประสกัน 100,000 บาท รวมถึงรับสิทธิ์ในการจองอบรมในราคาสมาชิกได้ครับ (กรมธรรม์ที่ได้จะเป็น e-policy ส่งไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ ใช้เวลาในการออกกรมธรรม์ 15-30 วัน) และสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ก็ไม่ถูกบังคับติดสังกัดนะครับ


สมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่ลิ้งค์นี้เลยครับ


สนใจสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรนายหน้าประกันชีวิตกับศรีกรุงโบรคเกอร์ สามารถจองอบรมออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ


ปี 2564 ค่าอบรมต่ออายุปรับขึ้นเท่ากันทุกหลักสูตร

- สำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ 1,200 บาท

- สำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท 

ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ.

เรื่องการขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ 30 มิถุนายน 2564 (แล้วแต่กรณี)

.

ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลากับสำนักงาน คปภ. ไว้แล้ว ซึ่งเดิมจะต้องทำการอบรมให้เรียบร้อยภายในวันนที่ 31 ธันวาคม 2563 ทาง คปภ. ได้ขยายระยะเวลาการยื่นหนังสือรับรองการการอบรมออกไปให้สามารถยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


และสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ที่มีการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาไว้แล้วกับสำนักงาน คปภ. ไว้แล้ว ซึ่งเดิมจะต้องทำการอบรมให้เรียบร้อยภายในวันนที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

.

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศจาก คปภ. (ประกันวินาศภัย) 👉 https://bit.ly/3onIF3x

ประกาศจาก คปภ. (ประกันชีวิต) 👉 https://bit.ly/2JJFX9C


เครดิตข้อมูล : สำนักงาน คปภ. ( www.oic.or.th ) 

ประกาศเพิ่มเติมจาก คปภ. ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

สรุป !! ประกาศ คปภ.สำหรับ นายหน้าที่บัตรขาด 1 มกราคม 2564 แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ว่าบัตรขาดแล้ว ทำยังไงต่อ !!


กรณีแรก : ผ่านการอบรมมาแล้ว ไม่ได้ไปออกบัตร (เนื่องจากสถานการณ์โควิด) “ทำให้บัตรขาด”

ดำเนินการดังนี้ : ให้ทำการ ส่งเอกสารที่ผ่านการอบรมแล้ว พร้อมหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานประกอบที่แสดงว่าไรับผลกระทบการแพร่ระบาด โควิด-19 ภายใน 15 วันนับแต่ผลกระทบสิ้นสุดลง โดยให้ส่งผ่านระบบอนนไลน์ คปภ.


กรณีที่ 2 : ไม่ผ่านการอบรม หาที่อบรมไม่ได้ สมัครแล้วแต่โดนยกเลิกอบรม จนทำให้ “บัตรขาด”

ดำเนินการดังนี้ : หาที่อบรมใหม่อีกรอบ - อบรมให้เรียบร้อย

นำหลักฐานการอบรม และหลักฐานการยื่นต่อบัตร + หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ไปยื่นออกบัตรได้เลยที่ คปภ. หรือ ยื่น ออนไลน์ ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่อบรมเรียบร้อย


คำถาม : แบบฟอร์ม เอาจากไหน

ตอบว่า : ทำขึ้นเองได้เลยเพราะเหตุผลของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจึงไม่มีแบบฟอร์มกลางให้ใช้ ในหนังสือนี้ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของตนคืออะไร


คำถาม : บัตรขาดแล้ว ต้องอบรมหลักสูตรไหน

ตอบว่า : หลักสูตรตอนที่บัตรขาดต้องอบรมหลักสูตรไหน ก็ลงหลักสูตรนั้น

เช่น ต้องต่อ 2 แต่หาที่อบรมไม่ได้ แล้วบัตรขาด –ก็ให้ลงต่อ 2 แม้บัตรจะขาดแล้ว ก็ลงได้ตามประกาศนี้


คำถาม : บัตรขาดแล้ว จำไม่ได้ว่าต้องอบรมหลักสูตรไหนให้ทำอย่างไร

ตอบว่า : ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับ คปภ ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเค้าจะค้นหาข้อมูลในระบบและบอกเราได้


คำถาม : ตอนนี้บัตรขาดอยู่ เราจะขายได้ไหม

ตอบว่า : ไม่ได้


ต้นฉบับหนังสือประกาศจาก คปภ.

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตยังไม่ขาด สามารถจองอบรมออนไลน์ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ


สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขาดแล้วและเข้าเงื่อนไขที่ คปภ ผ่อนผัน ต้องจองอบรมกับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงเท่านั้น 

ประกาศจาก คปภ.


เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป้นนายหน้า

สำหรับผู้ที่บัตรหมดอายุและต้องการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่สอบมานานเกิน 2 ปีแล้ว

สามารถอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตอย่างเดียวโดยไม่ต้องสอบใหม่และมาขอรับใบอนุญาตภาย

ใน 31 มีนาคม 2564


อ้างอิงประกาศจาก Facebook คปภ จังหวัดนครราชสีมา

 


 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 20,958 ครั้ง2 ความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น


P'MEN
P'MEN
15 มิ.ย. 2564

คปภ. กำหนด 6 มาตรการเยียวยา คนกลางประกันภัย


จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

มาตรการที่ 1

ขยายระยะเวลาในการนำผลสอบผ่านความรู้ ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 2ปี ยื่นขอรับใบอนุญาตได้

มาตรการที่ 2

ขยายเวลาการอบรมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาขึ้นทะเบียนเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

มาตรการที่ 3

แจ้งสิทธิยื่นขอต่อใบอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ สำหรับตัวแทน/นายหน้าที่ได้รับผลกระทบ

มาตรการที่ 4

กำหนดให้เสนอขายกรมธรรม์โดยการสื่อสารผ่านอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นมาตรการถาวร

มาตรการที่ 5

เพิ่มวิธีการอบรม สำหรับตัวแทน / นายหน้า 4 รูปเเบบ

มาตรการที่ 6

ให้ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์สำนักงานคปภ.

ได้ที่ลิงก์นี้เลย : https://bit.ly/3wcKX9Zถูกใจ

P'MEN
P'MEN
27 มี.ค. 2564

ข่าวด่วน คปภ ขยายอายุการขอรับใบอนุญาตใหม่ สำหรับคนที่ขาดต่อในกรณีที่ 4


ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร.077-310466-9 หรือ สายด่วน คปภ.1186


ที่มาของข่าว

https://www.facebook.com/oic.region011/posts/2974819252748488


ใครขาดแล้วรีบจองอบรมขอรับใบอนุญาตเลยครับ


ถูกใจ
bottom of page