top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ธุรกิจในเครือศรีกรุงโบรคเกอร์

อัปเดตเมื่อ 25 ส.ค. 2566
นอกจากศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจหลักแล้ว ยังได้ขยายงานเพิ่มเติมอีก 8 บริษัท เพื่อสนับสนุนการบริการธุรกิจด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้ครบวงจรมากขึ้น ได้แก่เป็นธุรกิจโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย มีบริษัทประกันวินาศภัยเป็นพันธิมิตรมากกว่า 35 บริษัท ทำการตลาดในรูปแบบ MGM (Member Get Member) คือธุรกิจที่แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกคนในระบบได้แก่


ผู้เอาประกันภัย

เป็นสมาชิกซื้อใช้ ไดัรับผลประโยชน์เป็นส่วนลดในการซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก และยังสามารถสร้างรายได้จากการแนะนำลูกค้าให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ในรูปแบบการแนะนำสมาชิกด้วย


นายหน้าประกันภัย

เป็นสมาชิกนายหน้า ได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนลดจากการซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดใช้เองในราคาสมาชิกนายหน้า และยังสามารถสร้างรายได้จาการแนะนำลูกค้าให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ในรูปแบบการแนะนำสมาชิก หรือสร้างรายได้จากการขายประกันวินาศภัยผ่านศรีกรุงโบรคเกอร์


เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

ทำหน้าที่ให้บริการสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ ในการแจ้งงานประกันภัยเข้าระบบของศรีกรุงโบรคเกอร์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในศรีกรุงโบรคเกอร์ ประสานงานกับบริษัทในเครือศรีกรุงโบรคเกอร์ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย ได้รับผลประโยชน์เป็นเงินเดือน (รายได้ประจำ) และรายได้เพิ่มเติมมมจากการบริการสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


ศรีกรุงโบรคเกอร์

ทำหน้าที่บริหารธุรกิจนายหน้าประกันภัย และจ่ายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ทุกส่วน ผลประโยชน์ที่ได้รับก็มาจากการบริหารยอดขายประกันภัย และการบริหารสมาชิก


บริษัทประกันภัย

ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงภัยให้กับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ซื้อประกันภัยของบริษัทตน ผลประโยชน์ที่ได้รับก็มาจากการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกันภัย


ทั้งหมดนี้คือการแบ่งปันผลประโยชน์กันตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ผู้ซื้อประกันภัย คนกลางประกันภัย และบริษัทประกันภัย


เว็บไซต์ของศรีกรุงโบรคเกอร์ 

คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และคุณดวงพร อรุณสวัสดี ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีประกันภัยทั้งในส่วนของประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจประกันวินาศภัยเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น


ปัจจุบัน (ปี 2566) ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์มีพันธมิตรบริษัทประกันชีวิต 16 บริษัท ให้บริการแพคเกจประกันชีวิตต่าง ๆ ที่สามารถขายได้ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์


ผู้ที่จะสามารถขายผลิตภัณฑ์กับศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ได้จะต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น (สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป)


รับรายได้ 2 รูปแบบ

1 รายได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันชีวิต มากน้อยเท่าไหร่อ้างอิงตามตารางผลตอบแทนของแต่ละบริษัทประกันชีวิต


2 รายได้จากค่าแนะนำและค่าสายงาน อ้างอิงตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์


เว็บไซต์ของศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์
 

บริษัท 724 Market เป็นบริษ้ทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมกับความหลากหลายของสินค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดย 724 Market ได้ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ระดับสากลที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย และถูกหลักมาตรฐานสากลจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วทันสมัยในระดับต้นๆของเมืองไทย


ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ใน 724 Market ได้ก็คือ

- ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์, พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันกลุ่ม, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันอัคคีภัย, ประกันอะไหล่รถยนต์)

- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

- รถยนต์มือสอง (แนะนำลูกค้ามาขาย / แนะนำลูกค้ามาซื้อ)

- ออฟฟิตให้เช่า

- แพคเกจทัวร์

- บริการตรวจสุขภาพ

- สินเชื่อบัตรเครดิต

- วางแผนการลงทุน


วิธีการทำการตลาดมี 2 รูปแบบ

1 สร้างรายได้จากการขายด้วยตนเอง ผู้ที่มีใบอนุญาตสามารถคีย์ประกันภัยขายในระบบของตนเองได้เลย

2 สร้างรายได้จากการกระจายลิ้งค์ Affiliate เพื่อรับรายได้จากการที่ลูกค้าเข้ามาซื้อประกันภัยด้วยตนเองผ่านลิ้งค์ Affiliate ของเรา


ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรายได้

1 สมาชิก 724 Market ที่ถือใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย รับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และรับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงานตามระบบ MGM

2 สมาชิก 724 Market ที่ถือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต รับรายได้จากขายประกันชีวิต และรับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงานตามระบบ MGM

3 สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่ยังไม่มีใบอนุญาต สามารถรับรายได้จากการแนะนำลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่


เว็บไซต์ของ 724 Market
 

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถใช้ยอดแจ้งงานประกันวินาศภัยและยอดแจ้งงานประกันชีวิต ของศรีกรุงโบรคเกอร์ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ และ 724 Market มารวมกันเพื่อปรับระดับและรับรายได้เพิ่มขึ้นได้

 

Lucky Leasing

บริษัท ลัคกี้ ลีสซิ่ง จำกัดดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและนายหน้าของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งมีบริการด้านสินเชื่อ เช่น สินเชื่อประกันภัยรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสินเชื่อประกันสุขภาพ และสินเชื่อเช่าซื้อจำนำทะเบียน


เว็บไซต์ของลักกี้ลิสซิ่ง
 

We Can Fix / ซ่อมได้

บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัดเป็นบริษัทจัดทำเว็บไซต์ www.ซ่อมได้.com และ www.wecanfix.co.th เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดอันดับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศไทย
 

CTC Technology

CTC Tecnology เริ่มก่อตั้งในปี 2551 โดยการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในแขนงต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่เข้าถึงลูกค้า และมั่นใจด้วยบริการหลังการขาย
 

SK PLUS

SK+ อีกหนึ่งบริษัทในเครือของ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่ให้บริการด้านตรวจสภาพรถและสำรวจภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการทำประกันชั้น 1 แต่ต้องรอตรวจสภาพรถเป็นเวลานาน SK+ ได้นำเอาระบบความทันสมัยเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและบริษัทประกันภัย เพื่อทำให้การตรวจสภาพรถเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 

TORA PROFESSIONAL

บริษัทฯก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมาย ที่สำคัญในการให้บริการลูกค้า และให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ควบคุมการทำงานโดยวิศวกร และทีมงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากรชำนาญงาน และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี
 

ดลใจ มีเดีย พลัส

เป็นเอเจนซี่ที่ให้บริการการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง Awareness ไปจนถึงปิดการขาย เป้าหมายคือการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และชี้วัดความสำเร็จจากยอดขายของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยชูจุดเด่นความเชี่ยวชาญด้าน "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" พร้อมบริการและทางเลือกด้านโซลูชั่นออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครอบคลุม ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าจากประกันรูปแบบเดิม เติบโตสู่ Insurtech ได้อย่างมั่นคง


หนัาที่ของดลใจคือ

1 ให้บริการด้านสื่อกับบริษัทในเครือศรีกรุงโบรคเกอร์

2 ให้บริการด้านสื่อกับลูกค้าของดลใจมีเดียพลัส

3 ให้บริการด้านสื่อกับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ในราคาพิเศษ

4 ให้บริการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อกับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


เว็บไซต์ของดลใจมีเดียพลัส

  

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 408 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page