top of page

เว็บไซต์หลักของบริษัทและระบบสมาชิก

อัปเดตเมื่อ 19 ก.พ. 2566เว็บไซต์หลักของศรีกรุงโบรคเกอร์คือ https://www.srikrungbroker.co.th/ จะต้องลงท้ายด้วย .co.th เท่านั้น และทุกเว็บที่อยู่ในเครือของศรีกรุงโบรคเกอร์จะลงท้ายด้วย .co.th เช่นกัน สำหรับโดเมนที่ลงท้ายด้วย .co.th จะสงวนไว้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น ส่วนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลงท้ายด้วยนามสกุลอื่น เช่น .com .org .net หรืออะไรอื่น ๆ ต่างเป็นเว็บไซต์ของสมาชิกรวมถึงเว็บไซต์ของพี่เม่นด้วยครับ


ภาพด้านหน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า ขณะนี้ทางบริษัทกำลังปรับปรุงเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ ลิ้งค์ส่วนใหญ่อาจจะยังใช้ไม่ได้หากเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เม่นจะอัพเดทให้ต่อไปครับ ส่วนระบบรายงานหลังบ้านยังคงเป็นเหมือนเดิมการล็อคอินเข้าระบบสมาชิก

เป็นเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการทำงาน และทุกคนควรจะเข้าไปศึกษาข้อมูล รวมถึงในนี้จะมีรายงานการทำงานของเราให้ตรวจสอบข้อมูลด้วย การล็อคอินเข้าเว็บไซต์ของบริษัทครั้งแรก


User Name = AM00XXXXXX รหัสสมาชิกของตนเอง ขึ้นต้นด้วย AM

Passwore = เลขบัตรประชาชน 13 หลัก


หลังจากล็อคอินเข้าระบบครั้งแรกแล้วระบบจะบังคับให้เปลี่ยนพาส์เวิร์ดดังนั้นจึงควรเตรียมพาสเวิร์ดเอาไว้ประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษและตัวเลขรวมกัน 8-16 ตัวอักษร


 

ข้อมุลสมาชิก

รหัส ชื่อ-สกุล ระดับ = (ของเรา)

รหัส ชื่อ-สกุล ระดับ (ของผู้แนะนำ) = ถ้าจำผู้แนะนำไม่ได้ หรือหาผู้แนะนำไม่เจอ ใช้ข้อมูลนี้สอบถามจากฝ่ายการตลาด

สถานะสมาชิก - วันหมดอายุสมาชิก = (ของเรา)

เลขที่บัตรนายหน้า - วันหมดอายุบัตรนายหน้า = (ของเรา)

ชื่อแพคเกจที่เลือก = แพคเกจที่เราใช้ในการต่ออายุสมาชิก

โทรศัพท์บ้าน =

โทรศัพท์มือถือ =

โทรศัพท์ที่ทำงาน =

อีเมล์ =

ที่อยู่จัดส่ง =

เลขที่บัญชีหลัก = บัญชีกสิกรเท่านั้น สำหรับรับค่าแนะนำและค่าสายงาน

เลขที่บัญชีรอง = ได้ทุกธนาคาร สำหรับรับค่าคอมมิชชั่น

ผู้รับผลประโยชน์ =

วันที่ปรับระดับล่าสุด =

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด =


หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ดาวน์โหลด “ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก” ปุ่มสีเขียว กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายการตลาด


 

รายงานสมาชิกที่ใช้บ่อย

ปัจจุบันมีรายงานสำหรับสมาชิกอยู่ 24 หัวข้อแต่พี่เม่นจะอธิบายเฉพาะข้อที่ใช้บ่อยเท่านั้น

 1. ดูข้อมูลทีมงาน

 2. รายงานแจ้งงาน | ใหม่

 3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว

 4. รายการรอคืนค่าสายงาน | ใหม่ (ทดสอบ)

 5. รายการคืนค่าสายงานแล้ว | ใหม่ (ทดสอบ)

 6. รายงานเตือนต่ออายุ| ใหม่ (ทดสอบ)

 7. ดูรายละเอียดงานต่ออายุ| ใหม่ (ทดสอบ)

 8. รายการคืนค่าคอม| ใหม่ (ทดสอบ)

 9. รายการคืนค่าถอน-ยกเลิก

 10. รายงานรายละเอียดผ่อนชำระเงิน (ตามวันคุ้มครอง)

 11. รายงานสรุปเงินได้ประจำปี

 12. รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันอนุมัติรายการ) | รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันอนุมัติรายการ) A4

 13. รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันที่ทำรายการครั้งแรก) | รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันที่ทำรายการครั้งแรก) A4

 14. รายงานปรับระดับ

 15. รายงานปรับระดับ แบบเลือกสถานะตัดจ่ายได้

 16. รายงานคืนหัก ณ ที่จ่าย 1%

 17. ตรวจสอบรายงานหัก ณ ที่จ่าย 1% ไม่สมบูรณ์

 18. รายงานค่าคอมตัวแทนเพื่อส่งภาษี

 19. รายงานค่าคอมตัวแทนเพื่อส่งภาษี รอบบัญชีใหม่

 20. รายงานข้อมูลที่อยู่ตัวแทนแยก ตามจังหวัด() | ใหม่ (ทดสอบ)

 21. รายงาน ข้อมูลบัตรนายหน้าประกันชีวิตตามรหัสตัวแทน

 22. รายงาน เเจ้งงานประกันชีวิตตามรหัสตัวแทน

 23. รายงาน เเจ้งงานประกันชีวิตตามรหัสตัวแทน รวมค่าสายงาน

 24. รายงานดูค่าแนะนำ ที่รอคืน เฉพาะระดับ 6 เท่านั้น |


ข้อ 1 ดูข้อมูลทีมงานรายงานข้อมูลทีมงานจะแสดงจำนวน สถานะ และสายย่อย ๆ ทั้งหมดในสายงานของเรา โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 สถานะคือ


สีเขียว คือ ทีมงานที่เราแนะนำติดตัว อยู่ในสถานะ A คือระดับต่ำกว่าเรา ได้รับทั้งค่าแนะนำ และค่าสายงานจากสายนี้ทั้งสาย


สีชมพู คือ ทีมงานที่เราแนะนำติดตัว อยู่ในสถานะ B คือระดับเท่ากันหรือสูงกว่า สายงานของเค้าจะหายไปจากรายงาน ได้รับเฉพาะค่าแนะนำเท่านั้น


ไม่มีสี คือ ทีมงานที่สายงานของเราเป็นคนแนะนำเข้ามา สถานะ C และหลุดจากสายงานคนนั้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเรา ได้รับเฉพาะค่าสายงานเท่านั้น


 


ข้อ 2 รายงานแจ้งงาน | ใหม่

การแสดงรายงานแจ้งงาน ให้ใส่ปี (ค.ศ.), เลือกเดือน, เลือกการแสดงข้อมูลเป็น สายงาน/ส่วนตัว จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน ข้อมูลที่แสดงจะอยู่ในแนวยาว พี่เม่นจึงแบ่งเป็น 2 ภาพ


ทะเบียนรถ สามารถดูราคางานเก่าและงานต่ออายุได้

ไอค่อนรูปเอกสาร สามารถดาวน์โหลดสำเนากรมธรรม์มาใช้ได้เลข EMS สามารถกดลิ้งค์เพื่อติดตามสถานะจัดส่งได้บรรทัดสุดท้ายแสดงยอดแจ้งงานทั้งหมดในสายงานในเดือนนั้นที่หักลบงานยกเลิกออกหมดแล้ว แต่ตัวเลขที่ไม่ได้แยกว่ายอดตัดจ่ายคือเท่าไหร่ ยอที่ยังไม่ตัดจ่ายคือเท่าไหร่ จึงไม่สามารถใช้อ้างอิงในการปรับระดับได้ ให้ไปใช้ตัวเลขอ้างอิงจากรายการปรับระดับที่จะมีเฉพาะยอดตัดจ่ายเท่านั้น


 

ข้อ 4 รายการรอคืนค่าสายงาน | ใหม่ (ทดสอบ)


อันดับแรกให้เลือกที่ ประเภท (All, Motor, Non Motor, Policy) แล้วกด View Report


สีฟ้าเข้ม คือ ยอดรวมทั้งค่าแนะนำ และค่าสายงาน


CONTRACT = ค่าแนะนำ 1%

เราได้รับค่าแนะนำ 1% เฉพาะจากสมาชิกที่เราแนะนำติดตัวเท่านั้น ไม่ว่าเค้าจะอยู่ในระดับไหนก็ตาม


สีฟ้า คือ ยอดรวม ค่าแนะนำ ทั้งหมดตลอดทั้งสาย

สีเขียว คือ ยอดรวมทั้้งหมด ของรหัสสมาชิกนั้น

สีเลือง คือ ยอดรวมทั้งหมด ของประเภทงานนั้น

สีขาว คือ รายละเอียดยอด ของประเภทงานนั้น

มี 1 บรรทัดเพราะได้เท่ากัน 1%

RETURNTEAM = ค่าสายงาน

เราได้รับค่าสายงานจากสมาชิกทุกคนในสายงานของเราโดยคิดส่วนต่างระหว่างระดับสมาชิกของเรากับต้นสายสูงสุดในสายงานย่อยนั้นที่ยังอยู่ต่ำกว่าเรา


สีฟ้า คือ ยอดรวม ค่าสายงาน ทั้งหมดตลอดทั้งสาย

สีเขียว คือ ยอดรวมทั้้งหมด ของรหัสสมาชิกนั้น

สีเลือง คือ ยอดรวมทั้งหมด ของประเภทงานนั้น

สีขาว คือ รายละเอียดยอด ของประเภทงานนั้น

จำนวนบรรทัดขึ้นอยู่กับระยะห่างระดับสมาชิกของเรากับสายงาน เช่น


พี่เม่นอยู่ระดับ 3 ทีมงานอยู่ระดับ 6 ผู้นำสูงสุดในสายของเค้าคือ ระดับ 6 รายได้ที่พี่เม่นจะได้รับคือ

ส่วนต่าง ค่าสายงานระดับ 5-6 = 3%

ส่วนต่าง ค่าสายงานระดับ 4-5 = 1%

ส่วนต่าง ค่าสายงานระดับ 3-4 = 1%

รวมทั้งหมด 5%


พี่เม่นอยู่ระดับ 3 ทีมงานอยู่ระดับ 6 ผู้นำสูงสุดในสายของเค้าคือ ระดับ 4 รายได้ที่พี่เม่นจะได้รับคือ

ส่วนต่าง ค่าสายงานระดับ 3-4 = 1%

รวมทั้งหมด 1%


พี่เม่นอยู่ระดับ 3 ทีมงานอยู่ระดับ 5 ผู้นำสูงสุดในสายของเค้าคือ ระดับ 4 รายได้ที่พี่เม่นจะได้รับคือ

ส่วนต่าง ค่าสายงานระดับ 3-4 = 1%

รวมทั้งหมด 1%


 

ข้อ 6 รายงานเตือนต่ออายุ| ใหม่ (ทดสอบ)


สามารถดูรายการต่ออายุล่วงหน้าที่แจ้งงานในรหัสของเรา 1-3 เดือน เพื่อวางแผนการต่ออายุประกันภัย


 


ข้อ 8 รายการคืนค่าคอม| ใหม่ (ทดสอบ)

แสดงรายงานคืนค่าคอมที่ได้จากการขาย ปกติพี่เม่นไม่ได้ขายเลย 100% จึงไม่มีรายงานตัวนี้แสดงขึ้นมา


 

ข้อ 11 รายงานสรุปเงินได้ประจำปีแสดงรายได้ของเราในแต่ละเดือน

COM = รายได้จากการขาย ค่าคอมฯ

TEAM = รายได้จากการขยายสายงาน ค่าแนะนำและค่าสายงาน


 

ข้อ 14 รายงานปรับระดับเป็นรายงานที่แสดงยอดตัดจ่ายแล้ว 3 เดือนติดกันเพื่อใช้ในการปรับระดับสมาชิก ดูย้อนหลังได้สูงสุด 10 เดือนตามระยะเวลาการผ่อนเงินสด


 

ข้อ 24 รายงานดูค่าแนะนำ ที่รอคืน เฉพาะระดับ 6 เท่านั้น |

เป็นรายงานรอคืนค่าแนะนำของสมาชิกระดับ 6 ที่จะเก็บไว้ในระบบก่อนและจะได้คืนเมื่อปรับเป็นระดับ 5


 

เมนูอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่มีประโยชน์


ระบบติดตามสถานะ ERP

เป็นระบบติดตามสถานะการแจ้งงานส่วนตัวของเจ้าของงาน ล็อคอินด้วย USERNAME และ PASSWORD เดียวกับที่ล็อคอินเข้าระบบของศรีกรุงโบรคเกอร์ เนื่องจากติดตามสถานะได้เฉพาะงานส่วนตัว จึงเหมาะกับคนที่เน้นงานขายเป็นหลัก


ต่ออายุสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

เป็นระบบต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ โดยสมาชิกเลือก PA ที่จะใช้ในการต่ออายุ ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพียงเท่านี้ก็จบกระบวนการ


จองอบรม / จองสอบ (ประกันวินาศภัย)

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถจองอบรมและจองสอบใบอนุญาตกับศรีกรุงโบรคเกอร์ และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพียงเท่านี้ก็จบกระบวนการ


จองอบรม / จองสอบ (ประกันชีวิต)

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถจองอบรมและจองสอบใบอนุญาตกับศรีกรุงโบรคเกอร์ และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพียงเท่านี้ก็จบกระบวนการ


ระบบแจ้งคืนเงิน

ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผิด เช่นโดนผิดบัญชี หรืองานเกิดปัญหา ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้จัดทำระบบให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลและแนบหลักฐานได้ด้วยตนเอง เมื่อพนักงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยก็จะดำเนินการให้ต่อไป


ประกาศข่าวสาร

ในหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของบริษัท จะมีประกาศข่าวสารอยู่ 2 กลุ่มคือ

คอลัมน์ทางซ้าย เป็นประกาศข่าวสารประกันภัย และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ

คอลัมน์ทางขวา เป็นประกาศจากศรีกรุงโบรคเกอร์ เช่น ประกาศผู้มีรายชื่อเข้าสอบ เข้าอบรม ของสาขาต่าง ๆสินค้าและเบี้ยประกันภัย

เป็นรายละเอียดข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่ศรีกรุงโบรคเกอร์มีจำหน่าย แบ่งออกเป็น

 • สินเชื่อจำนำรถยนต์

 • กล้องวงจรปิด

 • ประกันชีวิต

 • สินค้า Nonmotor (อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประกันรถยนต์)

 • สินค้า Motor (ประกันรถยนต์)ตารางอบรมประจำเดือน

เป็นตารางอบรมของสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศสำหรับสมาชิกที่สะดวกเข้าไปอบรมความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ฟรี โดยแสดงข้อมูลในเดือนปัจจุบัน และเดือนที่ผ่านมา สมาชิกสามารถดูเนื้อหาการอบรมได้ โดยคลิกที่ชื่อสาขาวีดีโออบรมออนไลน์

สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าไปอบรมที่สาขา สามารถดูการอบรมในช่องทางออนไลน์ได้จากลิ้งค์นี้ โดยมีเนื้อหา

 • First step

 • Nonmotor

 • Next Step

 • ติวสอบบัตรนายหน้า

 • ความรู้ระบบ MGM ฉบับเต็ม โดย เฮียศรีกรุง

 • อื่นๆคู่มือ / ติวสอบ / ตารางอบรม นายหน้าประกันชีวิตคู่มือ / ติวสอบ / ตารางอบรม นายหน้าประกันวินาศภัยช่องทางชำระเงินโดยตรงกับบริษัทประกันภัย

โดยปกติเราจะชำระเงินเข้าศรีกรุงโบรคเกอร์ แต่ก็จะมีบางกรณีที่ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เช่น แจ้งงานในเวลาปิดทำการ, ผ่อนบัตรเครดิตบางเงื่อนไข, การชำระเงินของนิติบุคคล เราสามารถดูรายละเอียดการและเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทได้ที่เมนูนี้ช่องทางชำระเงินโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิต

ในส่วนของประกันชีวิตจะให้ลูกค้าชำระเงินไปที่บริษัทประกันชีวิตโดยตรง สามารถเช็คข้อมูลได้ที่เมนูนี้ช่องทางติดต่อสาขาต่าง ๆ ของศรีกรุง

หากสมาชิกมีความประสงค์จะติดต่อกับสาขาของศรีกรุงโดยตรง สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่เมนูนี้ จะมีเบอร์โทร รายชื่อผุ้จัดการและพนักงาน รูปหน้าสาขา รูปเจ้าหน้าที่สาขา และแผนที่ของสาขานั้น ๆ


  

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 231 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page