top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

สรุป 5 หลักเกณฑ์ประกันรถไฟฟ้า (EV) ประจำปี 2567คปภ. ได้ออกประกาศ เกณฑ์ประกันรถยนต์ EV ฉบับใหม่ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา และทุกบริษัทประกันภัยจะต้องใช้กรมธรรม์ประกันรถยนต์ไฟฟ้า ตามประกาศฉบับใหม่นี้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2567


มาดูกันว่าหลักเกณฑ์สำหรับประกันรถยนต์ไฟฟ้ามีอะไรใหม่บ้าง ?

.


  1. เพิ่มเกณฑ์ค่าเสื่อมแบตเตอรี่ คุ้มครองลดลงปีละ 10% แต่ไม่ต่ำกว่า 50% สามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครอง เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ได้

  2. สามารถระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุด 5 คน และต้องมีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น กรณีไม่ได้ระบุผู้ขับขี่ ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขของประกันภัยรถยนต์

  3. ปรับเกณฑ์ส่วนลดจากประวัติดีสำหรับการใช้ส่วนบุคคลสูงสุด 40%

  4. พิจารณาการให้ส่วนลดจากพฤติกรรมการขับขี่ แบ่งเป็น 5 ระดับ

  5. ไม่คุ้มครองกรณีดัดแปลงแบตฯ เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิต และการแฮ็กข้อมูล (Cyber Breach)


รายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์แต่ละข้อ

.

1) เพิ่มเกณฑ์ค่าเสี่อมแบตเตอรี่ ความคุ้มครองลดลงปีละ 10% แต่ไม่ต่ำกว่า 50%

หากผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการใช้เงื่อนไขตามเกณฑ์ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ เพื่อให้มีความคุ้มครอง 100% ได้


กรณีไม่ซื้อความคุ้มครองตามค่าเสื่อมแบตเตอรี่ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมจ่ายในส่วนต่าง ตามสัดส่วนความคุ้มครองที่ลดลง


ตัวอย่าง

หากเกิดอุบัติเหตุขณะแบตเตอรี่มีอายุไม่เกิน 4 ปี

บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าแบตเตอรี่จำนวน 70% ของราคาแบตเตอรี่จากผู้จัดจำหน่าย

ผู้เอาประกันภัย จะต้องร่วมจ่ายค่าแบตเตอรี่จำนวน 30% ของราคาแบตเตอรี่จากผู้จีดจำหน่าย


เมื่อผู้เอาประกันภัยร่วมจ่ายค่าแบตเตอรี่ก้อนใหม่ จึงมีความเป็นเจ้าของร่วมตามสัดส่วนที่ได้จ่ายไป เมื่อบริษัทประกันภัยขายแบเตอรี่ก้อนเดิมได้แล้ว ต้องแบ่งรายได้จากยอดขายแบตเตอรี่ก้อนเดิมคืนแก่ผู้เอาประกันภัย ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของผู้เอาประกันภัย2) สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 5 คน และต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น

ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำหนดเป็นกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ทั้งหมด เพื่อจะเก็บสถิติประวัติของผู้ขับขี่ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เอาประกันที่ขับรถดี ได้แต้มต่อในการจ่ายเบี้ยประกันที่ต่ำลง ทั้งยังจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย


การระบุชื่อผู้ขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้า

1 ระบุชื่อได้สูงสุด 5 คน

2 เก็บประวัติการขับขี่ตามชื่อผู้ขับ

3 ให้ส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการชน

4 เพิ่มราคาสำหรับผู้ที่มีประวัติการชนเป็นฝ่ายผิด


**ประวัติการชนจะติดตามเราไปทุกบริษัท การเปลี่ยนบริษัทประกันภัยจะไม่เป็นการล้างประวัติอีกต่อไป


แต่หากมีผู้ที่ไม่ได้ระบุชื่ออยู่ในกรมธรรม์นำรถไปขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ รถคันเอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ 2 กรณี คือ

  1. 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  2. 6,000 บาทแรกของความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย ที่เกิดจากการชนหรือพลิกคว่ำ3) ปรับเกณฑ์การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี4) พิจารณาให้ส่วนลดจากพฤติกรรมการขับขี่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ระบุชื่อไว้ทุกคน จะถูกประเมิณพฤติกรรมการขับขี่เป็นรายบุคคล ข้อมูลนี้จะถูกใช้ประกอบการพิจารณาลดค่าประกันตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ทำประกันรถยนต์ไฟฟ้า มีโอกาสได้รับส่วนลดค่าประกันถึงสองต่อ คือ ส่วนลดประวัติดี และส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่


5) ไม่คุ้มครองกรณีดังแปลงแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิต และการแฮ็กข้อมูล


พิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดน่าจะส่งผลให้ผู้ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย จะสามารถซื้อประกันรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ประหยัดมากขึ้น

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page