top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

การต่อภาษีรถยนต์ และภาษีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

อัปเดตเมื่อ 2 ธ.ค. 2563
แต่ละปีเราต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่ใช้รถ อีกทั้งยังต้องควบคู่ไปกับการต่อภาษีรถด้วย ซึ่งอัตราการเสียภาษีรถแต่ละคันนั้น จะจ่ายไม่เท่ากัน วันนี้ผมจึงมาบอกถึงรายละเอียดเบื้องต้นของอัตราภาษีรถครับ


อัตราภาษีรถนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คือ

▶ ประเภทรถ

▶ รุ่นรถและขนาดเครื่องยนต์ (CC)

▶ น้ำหนักรถ

▶ อายุรถ


ตัวอย่างเช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง การคำนวณภาษีจะขึ้นอยู่กับขนาดเครื่อง (CC) รถ ส่วนรถที่อายุการใช้งานเกิน 6 ปี จะลดให้ 10% ขึ้นไป


ซึ่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เช่น รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถ SUV รถประเภทนี้คิดภาษี ตามซีซี ดังนี้

▶ 1-600 CC คิด CC ละ 0.50 สตางค์

▶ 601-1800 CC คิด CC ละ 1.50 บาท

▶ 1801 ขึ้นไป คิด CC ละ 4.00 บาท


รถมีอายุการใช้งาน ดังต่อไปนี้

▶ ปีที่ 1-5 เสียภาษีคงที่

▶ ปีที่ 6 ลดภาษีให้ 10%

▶ ปีที่ 7 ลดภาษีให้ 20%

▶ ปีที่ 8 ลดภาษีให้ 30%

▶ ปีที่ 9 ลดภาษีให้ 40%

▶ ปีที่ 10 ลดภาษีให้ 50%

▶ ปีที่ 11 เป็นต้นไป ภาษีเท่ากับปีที่ 10


การซื้อ พรบ ผ่านอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่เราจะต่อภาษีรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เราก็จำเป็นที่จะต้องมี พรบ ก่อนซึ่งสามารถซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่าง ซึ่งเว็บไซต์ที่จะแนะนำสามารถเลือกซื้อได้ทั้ง พรบรถยนต์ และ พรบรถมอเตอร์ไซค์ จากกว่า 30 บริษัทได้ตามที่เราต้องการ โดยสามารถเข้าไปซื้อ พรบ ได้ที่


การต่อภาษีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เมื่อซื้อ พรบ ผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เรายังมาต่อภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่ง แต่หากใครที่เข้าใช้ครั้งแรกทางเว็บไซต์ก็มีคู่มือบริการให้ศึกษาก่อน


รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเงื่อนไขดังนี้

 • ประเภทรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12)

 • ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 อายุรถไม่เกิน 7 ปี (ถ้าอายุรถเกินให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถาน ตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

 • รถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 5 ปี (ถ้าอายุรถเกินให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถ เอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

 • รถค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี (รถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ. และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

 • ชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน

 • ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (ถ้าน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

 • รถที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด (รถติดตั้งแก๊สให้ดำเนินการตรวจสภาพถังแก๊สตามประกาศกรมฯ และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา เท่านั้น)

 • รถทุกจังหวัดทะเบียน

 • สถานะรถ “ปกติ” เท่านั้น

 • รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี/ ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ

 • รถที่ไม่ถูกอายัด (อายัดโดยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก)


ที่มาของข้อมูล : https://www.dlt.go.th


สนใจสมัครร่วมทีมงานเดียวกับพี่เม่น

ติดต่อได้ที่ Line ID : srikrung168 Line : http://line.me/ti/p/~srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น https://www.srikrungexpo.com/k25655


ดู 130 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page