top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

ทำความรู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์

อัปเดตเมื่อ 19 ก.พ. 2566
โปรไฟล์รูปแรก คือวันที่ก่อตั้งศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นเพียงห้องแถวห้องเดียวเล็ก ๆ และได้พัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตมาจนเป็น โปรไฟล์รูปล่าสุด ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทุบสำนักงานใหญ่เดิม เพื่อสร้างเป็นสำนักงานใหญ่อาคารใหม่สูง 7 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2022บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี ปัจจุบันบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ และ คุณนวพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆ อาทิเช่น #ประกันรถยนต์ #ประกันอัคคีภัย #ประกันภัยมารีนและขนส่ง #ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการเสี่ยงภัยทุกชนิด เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมต่อมาบริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 ตามลำดับ ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโบรคเกอร์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันสูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักในการทำงานภายใต้สโลแกน เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม


ในปี 2553 ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจจากเดิมที่เน้นการขาย เป็นระบบ MGM (Member Get Member) โดยเปลี่ยนลูกค้ามาเป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งลูกค้าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ รวมถึงลูกค้าที่สนใจต่อยอดในการสร้างเป็นธุรกิจของตนเอง ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็มีบริการอบรมความรู้ จัดสอบใบอนุญาตินายหน้า จัดอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้า และจัดอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าให้กับสมาชิกอีกด้วยด้วยแผนธุรกิจ MGM ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงได้ก่อตั้งบริษัท 724 มาร์เก็ต เพื่อให้บริการ 724 Insure แพลตฟอร์มขายประกันออนไลน์ให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นระบบ Affiliate ที่สมาชิกนายหน้าสามารถใช้คีย์ขายประกันออนไลน์ได้เอง รวมถึงสามารถกระจายลิ้งค์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าเป็นผู้ซื้อประกันด้วยตนเอง และนายหน้าก็ได้รับค่าตอบแทนไปตามแผนการตลาด MGM


ปี 2561 และ 2562 ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในธุรกิจประกันวินาศภัย 2 ปีซ้อน นั่นคือรางวัล "นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่น" จาก คปภ ยืนยันให้เห็นได้ว่า ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย


ในปี 2563 ด้วยจำนวนสมาชิกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้เปิด ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ ขึ้นอีก 1 บริษัท เพื่อให้มีสินค้าประกันในมือครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งแปลว่า สมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์สามารถสร้างรายได้จาก ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันออนไลน์ แบบครบวงจร


ตารางด้านล่างแสดงจำนวนสมาชกสมัครใหม่ในแต่ละเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี


ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์มีสมาชิกมากกว่า 500,000 คน


บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ มีสาขากว่า 40 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย


สำนักงานใหญ่

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาบางบอน (สำนักงานใหญ่) โทร 02-867-3888


สาขาภาคกลาง

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02-867-3865

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครสวรรค์ โทร 02-867-3823

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาบางกะปิ โทร 02-867-3840

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพระราม 4 โทร 02-867-3850

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพระราม 9 โทร 02-867-3883

6. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสระบุรี โทร 02-867-3894

7. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาอยุธยา โทร 02-867-3844


สาขาภาคตะวันตก

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขากาญจนบุรี โทร 02-867-3896

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครปฐม โทร 02-867-3871

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเพชรบุรี โทร 02-867-3873

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาราชบุรี โทร 02-867-3825

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสมุทรสาคร โทร 02-867-3839

6. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสุพรรณบุรี โทร 02-867-3892

7. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โทร 02-867-3867


สาขาภาคตะวันออก

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาฉะเชิงเทรา โทร 02-867-3856

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาชลบุรี โทร 02-867-3855

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปราจีนบุรี โทร 02-867-3863

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพัทยา โทร 02-867-3817

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาระยอง โทร 02-867-3877

6. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสมุทรปราการ โทร 02-867-3835


สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครราชสีมา โทร 02-867-3875

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครพนม โทร 02-867-3864

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาบุรีรัมย์ โทร 02-867-3886

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขามุกดาหาร โทร 02-867-3845

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาร้อยเอ็ด โทร 02-867-3882

6. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาศรีสะเกษ โทร 02-867-3836

7. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสกลนคร โทร 02-867-3826

8. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาอุบลราชธานี โทร 02-867-3830


สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาขอนแก่น โทร 02-867-3860

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพิษณุโลก โทร 02-867-3870

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขามหาสารคาม โทร 02-867-3874

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเลย โทร 02-867-3893

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาอุดรธานี โทร 02-867-3880


สาขาภาคใต้

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขากระบี่ โทร 02-867-3879

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาชุมพร โทร 02-867-3818

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาตรัง โทร 02-867-3897

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปัตตานี โทร 02-867-3876

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขานครศรีธรรมราช โทร 02-867-3868

6. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาภูเก็ต โทร 02-867-3885

7. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี โทร 02-867-3895

8. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาหาดใหญ่ โทร 02-867-3866

9. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพัทลุง โทร 02-867-3872


สาขาภาคเหนือ

1. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเชียงราย โทร 02-867-3822

2. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาเชียงใหม่ โทร 02-867-3878

3. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาพะเยา โทร 02-867-3891

4. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาแม่สอด โทร 02-867-3827

5. ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาลำปาง โทร 02-867-3869
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 554 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page