top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

วิเคราะห์แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 1วิชาจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 1


นายไมตรีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แนะนําให้นายไข่ทําประกันรถยนต์ประเภท 1 ทั้งที่ทราบว่ารถยนต์ของนายไข่เพิ่งเสียหายจากการเฉี่ยวชนต้นไม้ โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบว่ารถเพิ่งเกิดอุบัติเหตุมา ถามว่านายไมตรีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีหรือไม่


( ) ก. เป็นนายหน้าที่ไม่ดี เพราะการแนะนําเช่นนั้นเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท

( ) ข. เป็นนายหน้าที่ดี ที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

( ) ค. เป็นนายหน้าที่ดี เพราะพยายามช่วยเหลือนายไข่และไม่ได้ปกปิดความจริง

( ) ง. เป็นนายหน้าที่ดี เพราะซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกัน


วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อสอบจรรยาบรรณให้อ่าน ท่องจำ และนึกถึงคีย์เวิรดในประโยคของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยทั้ง 6 ข้อ และตีความพิจารณาว่าเข้าข่ายจรรยาบรรณข้อใดหรือไม่


ข้อ 1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใด ๆ

ข้อ 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด

ข้อ 4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย

ข้อ 5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

ข้อ 6. ไม่ใช้ถ้อยคำาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


ข้อสอบไม่มีให้เลือก ถูกทุกข้อ หรือ ข้อที่เลือกมากกว่า 1 คำตอบ แสดงว่าต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง เป็นนายหน้าที่ดี หรือ เป็นนายหน้าที่ไม่ดี


ก. ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 เพราะนายไมตรีขาดความซื่อสัตย์ กำลังปกปิดข้อมูลกับบริษัทประกันภัย การเป็นนายหน้าที่ดีจะต้องไม่ทำผิดจรรยาบรรณ์ข้อใดในทั้ง 6 ข้อเลย ดังนั้นเมื่อนายไมตรีผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 จึงเป็นนายหน้าที่ไม่ดี

 

เฉลย ก

 

สนใจสมัครร่วมทีมงานเดียวกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


ติดต่อได้ที่ Line ID : srikrung168 Line : http://line.me/ti/p/~srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น https://www.srikrungexpo.com/k25655


ดู 313 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page