top of page
  • รูปภาพนักเขียนP'MEN

วิเคราะห์แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 3วิชาจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ 3


3. นายมั่นเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัย 3-4 บริษัท นายมั่นทำงานมาเป็นเวลานานและคงยึดมั่นในแบบประกันวินาศภัยเดิมที่เคยนำเสนอต่อผู้เอาประกันภัย และคิดว่าแบบประกันวินาศภัยเดิมเพียงพอแล้วสำหรับทุกสภาวการณ์ จึงไม่สนใจในการศึกษาแบบประกันวินาศภัยใหม่ๆ ดังนี้ท่านเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่


( ) ก. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยที่จะต้องศึกษาแบบประกันวินาศภัยใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะภัยที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถแนะนำผู้เอาประกันภัยได้

( ) ข. ไม่เหมาะสม เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องรู้ทุกเรื่อง

( ) ค. เหมาะสม เพราะแบบประกันวินาศภัยทุกแบบย่อมมีคุณภาพดีอยู่แล้ว

( ) ง. เหมาะสม เพราะแบบประกันวินาศภัยใหม่ๆ มักจะมีเบี้ยประกันภัยแพงกว่าเก่า


วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อสอบจรรยาบรรณให้อ่าน ท่องจำ และนึกถึงคีย์เวิรดในประโยคของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยทั้ง 6 ข้อ และตีความพิจารณาว่าเข้าข่ายจรรยาบรรณข้อใดหรือไม่


ข้อ 1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใด ๆ

ข้อ 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ข้อ 3. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด

ข้อ 4. รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย

ข้อ 5. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

ข้อ 6. ไม่ใช้ถ้อยคำาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


ข้อนี้คำตอบให้มา 2 แนวแปลว่าเราจะต้องเลือกข้างก่อนว่า เหมาะสม หรือ ไม่เหมาะสม ในข้อนี้เลือกฝั่งไม่เหมาะสมก่อนเพราะ


ข้อ ค ไม่มีแบบประกันไหนเหมาะสมกับทุกคน

ข้อ ง แบบประกันที่ใหม่กว่า ไม่ได้แปลว่าเบี้ยประกันต้องแพงกว่าเสมอไป


คราวนี้ก็มาพิจารณาในข้อที่อยู่ในส่วนไม่เหมาะสมต่อ ว่ามีข้อไหนที่ตรงกับจรรยาบรรณบ้าง สรุปว่า ข้อที่ตรงกับจรรยาบรรณมากที่สุดคือ ก ไปตรงกับจรรยาบรรณข้อ 3

 

เฉลย ก

 

สนใจสมัครร่วมทีมงานเดียวกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


ติดต่อได้ที่ Line ID : srikrung168 Line : http://line.me/ti/p/~srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น https://www.srikrungexpo.com/k25655


ดู 191 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page