top of page
 • รูปภาพนักเขียนP'MEN

คู่มือการทำงานสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

อัปเดตเมื่อ 25 ส.ค. 2566ค่อย ๆ เรียนรู้จากหัวข้อด้านล่างนี้

 1. เลือกก่อนว่าเราต้องการถือใบอนุญาตอะไร

 2. เลือกก่อนว่าเราต้องการสร้างรายได้แบบไหน

 3. ทำความเข้าใจกับแผนการตลาด MGM

 4. ทำความรู้จักกับศรีกรุงโบรคเกอร์

 5. ช่องทางติดต่อศรีกรุงโบรคเกอร์

 6. ทำความเข้าใจกับระดับสมาชิกของตนเอง

 7. การปรับระดับสมาชิก

 8. การต่ออายุสมาชิก

 9. การอบรมความรู้ต่าง ๆ

 10. การเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกัน

 11. การชำระเบี้ยประกันภัย

 12. การรับรายได้จากศรีกรุงโบรคเกอร์

 13. การพักรายได้

 14. การเรียกคืนรายได้จากศรีกรุงโบรคเกอร์

 15. แนวทางสร้างรายได้สำหรับสมาชิกซื้อใช้ (ระดับ 6)

 16. แนวทางสร้างรายได้จากการขาย

 17. แนวทางสร้างรายได้จากการขยายสายงาน 

เลือกก่อนว่าเราต้องการถือใบอนุญาตอะไร

 

ในธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชีวิต มีใบอนุญาตให้ถือ 4 ใบ คือ ตัวแทนประกันชีวิต, ตัวแทนประกันวินาศภัย, นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย


ตัวแทนกับนายหน้าต่างกันอย่างไร

ตัวแทน (Agent) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ชักชวนบุคคลอื่นมาทำประกันภัย สามารถทำประกันภัยกับบริษัทที่ตนสังกัดได้เพียงบริษัทเดียว ดังนั้นในการนำเสนอขายประกัน จึงขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น มีสิทธิ์รับชำระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัท


นายหน้า (Broker) คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มีหน้าที่เสนอขายความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกัน เพราะนายหน้าจะไม่ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เอาประกันได้ตัดสินใจเลือก ไม่มีสิทธิ์รับชำระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัท ยกเว้นได้รับหนังสือมอบอำนาจ


ปกติแล้วใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต จะเป็นนายหน้าอิสระ สามารถเสนอขายความคุ้มครองให้กับบริษัทไหน หรือผ่านโบรคเกอร์ไหนก็ได้ แต่จะมีนายหน้าอยู่กลุ่มนึงที่ติดสังกัด สามารถเสนอขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่ตนสังกัดได้เท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ในโบรคเกอร์ เจ้าหน้าที่ในลิสซิ่ง แต่เมื่อลาออกจากหน่วยงานนั้นแล้ว หน่วยงานนั้นก็จะแจ้งออกจากสังกัดไปที่ คปภ เราจึงจะออกจากสังกัด


เราสามารถเลือกถือใบอนุญาตได้ 2 ใบ

ฝั่งประกันชีวิต ให้เลือกได้ 1 ใบ จะเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต

ฝั่งประกันวินาศภัย ให้เลือกได้ 1 ใบ จะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยก็ได้


ส่วนพี่เม่น เลือกถือใบอนุญาตที่เป็นอิสระทั้ง 2 ใบคือ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต


 

เลือกก่อนว่าเราต้องการสร้างรายได้แบบไหน

 

ในธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ผู้ที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าก็จะมีแนวการสร้างรายได้อยู่ 2 รูปแบบ นั่นก็คือ ธุรกิจส่วนตัว และเจ้าของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะถือใบอนุญาตอะไร และสร้างรายได้กับใคร พอเราเลือกรูปแบบรายได้แล้ว มันจะเป็นตัวกำหนดวิธีการทำงาน วิธีการสื่อสารของเราเพื่อให้ได้รับรายได้ตามแบบที่เราต้องการ


ธุรกิจส่วนตัว คือ การสร้างรายได้แบบเน้นการขายเป็นหลัก รายได้จะได้ค่อนข้างเยอะกว่า แต่ทุกบาททุกสตางค์จะได้มาต้องเกิดจากการที่เราลงมือทำเอง ขายเอง บริการลูกค้าเอง หยุดขายเมื่อไหร่รายได้เราก็หยุดด้วย


เจ้าของธุรกิจ คือ การสร้างรายได้จากการสร้างระบบเป็นหลัก เน้นการขยายสายงาน ให้เกิดการซื้อหรือขายในสายงานของเรา แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เข้ามาปุ๊นจะขยายงานปั๊บ โดยไม่ได้ศึกษาอะไรเลย เราต้องรู้จักวางแผนว่าขยายอย่างไรให้เกิดเป็นรายได้ สมาชิกบางคนเข้ามาแล้วสร้างรายได้ แต่สมาชิกหลายคนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้ หากเราสร้างระบบของเราสำเร็จ ระบบจะสร้างรายได้ให้เราโดยที่เราทำงานน้อยมาก หรือไม่ต้องทำงานเลย


เราสามารถผสมผลานรูปแบบการสร้างรายได้ ระหว่างการเป็น ธุรกิจส่วนตัว และเจ้าของธุรกิจได้ เพราะใบอนุญาตนายหน้าของเราเป็นใบอนุญาตอิสระ ไม่ติดสังกัดช่องทางต่าง ๆ ในการสร้างรายได้จากใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต


1 การเป็นนายหน้าขายประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่เป็นระบบเครือข่าย

คือการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วสมัครส่งงานโดยตรงกับบริษัทประกันภัย และจะต้องมีการค้ำประกันความเสียหายกับทางบริษัทประกันภัย ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทต้องการ เช่น ใช้ข้าราชการค้ำประกัน, ใช้เงินค้ำประกัน มีมูลค่าหลักหมื่น ถึงหลักแสนต่อ 1 บริษัท หากต้องการขายงานตรงเข้ากับหลายบริษัท ก็ต้องมีเงินทุนเพื่อค้ำประกันกับทุกบริษัทที่สมัคร


รูปแบบการสร้างรายได้

ขายรับค่าคอมมิชชั่น = Active Income ได้รับรายได้ตามที่บริษัทประกันภัยให้


2 การเป็นนายหน้าขายประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรง เป็นระบบเครือข่าย

คือการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วสมัครส่งงานโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย ที่บริหารงานผ่านระบบเครือข่าย จำเป็นต้องมีการค้ำประกันเช่นเดียวกัน


รูปแบบการสร้างรายได้

ขายรับค่าคอมมิชชั่น = Active Income ได้รับรายได้ตามระดับสมาชิกในระบบ

ค่าบริหารเครือข่าย = Passive Income ได้รับรายได้ตามระดับสมาชิกในระบบ


3 การเป็นนายหน้าขายประกันภัยผ่านโบรคเกอร์ประกันภัย ไม่เป็นระบบเครือข่าย

คือการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วสมัครส่งงานประกันภัยผ่านโบรคเกอร์ประกันภัยที่ไม่ใช่ระบบเครือข่าย ซึ่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันเนื่องจาก โบรคเกอร์ประกันภัยได้ค้ำประกันกับบริษัทประกันภัยแทนเราแล้ว


รูปแบบการสร้างรายได้

ขายรับค่าคอมมิชชั่น = Active Income ได้รับรายได้ตามที่โบรคเกอร์กำหนด


4 การเป็นนายหน้าขายประกันภัยผ่านโบรคเกอร์ประกันภัย เป็นระบบเครือข่าย

คือการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วสมัครส่งงานประกันภัยผ่านโบรคเกอร์ประกันภัยที่เป็นระบบเครือข่าย ซึ่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันเนื่องจาก โบรคเกอร์ประกันภัยได้ค้ำประกันกับบริษัทประกันภัยแทนเราแล้ว


รูปแบบการสร้างรายได้

ขายรับค่าคอมมิชชั่น = Active Income ได้รับรายได้ตามระดับสมาชิกในระบบ

ค่าบริหารเครือข่าย = Passive Income ได้รับรายได้ตามระดับสมาชิกในระบบ


ในรูปแบบที่ 4 นี้ ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ในโบรคเกอร์นั้นมีแนวบริหารงานในระบบเครือข่ายแบบไหน


เน้นการสร้างรายได้จากการขายมากกว่ารายได้จากเครือข่าย เค้าก็จะวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนชอบขายมากกว่า ส่วนการสร้างเครือข่ายก็จะสร้างกับคนที่มีใบอนุญาตนายหน้าด้วยกัน แล้วทุกคนก็เข้ามาขาย


เน้นการสร้างรายได้จากเครือข่ายมากว่าการขาย เค้าก็จะวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อคนชอบเครือข่ายมากกว่า แต่ว่าการขายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน


ซึ่งศรีกรุงโบรคเกอร์เน้นการสร้างรายได้จากเครือข่าย จึงทำให้ศรีกรุงโบรคเกอร์มีนโยบายเปิดสาขาเพื่อดูแลสมาชิกทั่วประเทศ ในการสนับสนุนการซื้อประกันใช้เองของสมาชิกซื้อใช้ และสนับสนุนการขายของสมาชิกนายหน้า รวมถึงยังพัฒนา 724 Market มาเพื่อรองรับสมาชิกนายหน้าที่ชอบขายให้สามารถใช้เครื่องมือขายออนไลน์ได้ด้วย


 

ทำความเข้าใจกับแผนการตลาด MGM

 

การทำความเข้าใจแผนการตลาด MGM คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนี้ ศรีกรุงโบรคเกอร์คือต้นฉบับของโบรคเกอร์ประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้วยแผนการตลาด MGM โดยการนำโครงสร้างแผนการตลาดของบริษัทประกันชีวิต และโครงสร้างของธุรกิจขายตรงมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยตัดเอาสิ่งที่ก่อให้เกิดความอึดอัดในการทำงานออกไป ไม่มีใครมาบังคับใครทั้งสิ้น ความสำเร็จจึงอยู่ที่ตังเราเองว่าจะ

 1. ศึกษาข้อมูลดีแล้วหรือไม่

 2. ลงมือทำหรือไม่

 3. ทำอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ แต่คอนเซปการทำงานจะเหมือนมหาวิทาลัยเปิด คือ ไม่มีใครมาบังคับอะไรใด ๆ กับเราทั้งสิ้น ความสำเร็จที่เราจะได้อยู่ที่ตัวเราเองล้วน ๆ ว่าจะลงมือทำหรือไม่ และทำต่อเนื่องแค่ไหน


เพราะฉะนั้นการศึกษาแผนการตลาดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เปรียบเสมือนเรากำลังศึกษาภูมิประเทศ และวางแผนเส้นทางการเดินทางของเราไปสู่การมีรายได้ที่มั่งคั่งและยั่งยืน คนที่ไม่ศึกษาแผนการตลาดเลย ก็จะเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นทางเดิน แล้วก็จะเดินวน ๆ ไปในที่เดิมไม่สามารถก้าวไปสู่จุดที่ทำให้เกิดเป็น Passive Income ได้

 

ทำความรู้จักกับศรีกรุงโบรคเกอร์

 

ศรีกรุงโบรคเกอร์สร้างรายได้ในระบบเครือข่ายประกันภัย เราสามารถสร้างรายได้จากบริษัทในเครือต่างๆ ของศรีกรุงโบรคเกอร์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก และใบอนญาตนายหน้าที่เราถือครอง ประกอบไปด้วย


ศรีกรุงโบรคเกอร์

สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยประกันภัย การแนะนำสมาชิกรับค่าสายงาน และค่าแนะนำสมาชิก


เว็บไซต์ของศรีกรุงโบรคเกอร์


ผู้ที่สามารสร้างรายได้

- สมาชิกที่ไม่มีใบอนุญาต (ระดับ 6) รับได้เฉพาะค่าแนะนำ

- สมาชิกที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ระดับ 5 ขึ้นไป) รับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย


ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และรับรายได้ค่าสายงานและค่าแนะนำ เมื่อลูกทีมของเราขายประกันชีวิตในแพคเกจที่เข้าเงื่อนไขได้


เว็บไซต์ของศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์


ผู้ที่สามารสร้างรายได้

- สมาชิกที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (ระดับ 5 ขึ้นไป) รับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย


724 Market

สร้างรายได้จากการทำ Affiliate และการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ทั้งรายเดี่ยวแลรายกลุ่ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น รถมือสอง สินเชื่อ และบริการต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์


เว็บไซต์ของ 724 Market


ผู้ที่สามารสร้างรายได้

- สมาชิกที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย (ระดับ 5 ขึ้นไป) และเป็นสมาชิก 724 Affiliate รับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย

- สมาชิกที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (ระดับ 5 ขึ้นไป) และเป็นสมาชิก 724 Affiliate รับรายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย


ลักกี้ลิสซิ่ง

ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายชนิด เช่นสินเชื่อประกันภัย เช่าซื้อสินค้า สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ บริการบัตรเครดิต


เว็บไซต์ของ ลักกี้ลิสซิ่ง


ผู้ที่สามารสร้างรายได้

- สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป


ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม


 

ช่องทางติดต่อศรีกรุงโบรคเกอร์

 

ศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นนิติบุคคล เว็บไซต์ต่าง ๆ ของศรีกรุงโบรคเกอร์จะลงท้ายด้วย .co.th ซึ่งจะสามารถจดทะเบียนโดเมนได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น หากเป็นชื่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ ทุกเว็บจะเป็นเว็บไซต์ของสมาชิกทั้งสิ้น


เหตุผลที่มีเว็บไซต์ของสมาชิกจำนวนมากเพราะว่าศรีกรุงโบรคเกอร์บริหารงานในระบบ MGM การสร้างสายงานในระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญ สมาชิกจึงสร้างเว็บไซต์ต่าง ๆ ออกมามากมมายเพื่อประโยชน์ในการขยายสายงาน


ศรีกรุงโบรคเกอร์

เว็บไซต์หลัก


Facebook Page นายหน้าสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์


Line OA : @srikrungศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

เว็บไซต์หลัก


Facebook Page ศรีกรุง นายหน้าประกันชีวิต


Line OA : @srikrunglife724 Market

เว็บไซต์หลัก


Facebook Page 724 Markets


Line OA : @724training


ลักกี้ลิสซิ่ง

เว็บไซต์หลัก


Facebook Page Lucky Leasing


Line OA : @luckyleasing


นอกจากนั้นยังแนะนำให้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก Facebook Page ของสาขาทั้งฝั่งประกันชีวิต และฝั่งประกันวินาศภัย


ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม


นอกจากนั้นยังแนะนำให้เข้าไลน์กลุ่มของทีมและของสาขา เพราะจะเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดในการรับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะการจองอบรม จองอบรมต่างต่างจะจองกันล่วงหน้า 2-3 เดือน เต็มแล้วเต็มเลย
 

ทำความเข้าใจกับระดับสมาชิกของตนเอง

 

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ


1 สมาชิกซื้อใช้ (ไม่มีใบอนุญาตนายหน้า) แบ่งออเป็น 2 กลุ่มย่อย


สมาชิกซื้อใช้ รับรู้ส่วนลดทางการค้า

คือ สมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเข้ามาเพื่อรับผลประโยชน์ด้านส่วนลดจากการซื้อประกันภัยรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น สมาชิกสามารถรับส่วนลดจากการซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดของ ตนเอง, คู่สมรถที่ระบุชื่อในใบสมัคร, ครอบครัวที่นามสกุลเดียวกัน, และนิติบุคคลที่สมาชิกเป็นกรรมการ โดยส่วนลดทางการค้าจะเป็นต้นทุนของศรีกรุงโบรคเกอร์ ผลประโยชน์ที่ได้ไปไม่ถือเป็นรายได้


หากมีการแนะนำสมาชิกเข้ามา และสมาชิกที่แนะนำมีการซื้อประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์จะมอบค่าแนะนำให้ 1% จากเบี้ยประกันภัยสุทธิ แต่มูลค่านี้จะถูกเก็บไว้ในระบบก่อนจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกซื้อใช้ รับรู้รายได้


สมาชิกซื้อใช้ รับรู้รายได้

คือ สมาชิกซื้อใช้ที่ได้ยื่นเอกสารขอรับรู้รายได้ มีสิทธิในการรับส่วนลดทุกประการเช่นเดียวกับสมาชิกรับรู้ส่วนลดทางการค้า แต่ความแตกต่างคือ ผลประโยชน์ทุกอย่างจะถือเป็นรายได้ และสามารถรับโอนค่าแนะนำสมาชิกได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน


การสมัครเป็นสมาชิกรับรู้รายได้ สามารถทำได้ 2 ช่วง คือ

- ยื่นเอกสารขอรับรู้รายได้ พร้อมกับการสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

- ยื่นเอกสารขอรับรู้รายได้ ในเดือนธันวาคมของทุกปี


ศึกษาสิทธิประโยชน์สมาชิกเพิ่มเติม


2 สมาชิกนายหน้า (มีใบอนุญานายหน้า) ระดับ 5 ขึ้นไป


สมาชิกนายหน้าคือสมาชิกที่มีใบอนุญาต 1 ใบหรือ 2 ใบ ก็สามารถยื่นปรับระดับเป็นสมาชิกระดับ 5 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมียอดใด ๆ กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 1 วันทำการ


สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปจะสามารถสร้างรายได้หลากหลายวิธีตามแต่ที่เราต้องการคนชอบขายก็ขายได้ (ในฝั่งที่เราถือใบอนุญาต) คนชอบขยายก็ขยายได้เลย 

การปรับระดับสมาชิก

 

การสมัครสมาชิกพร้อมกับการปรับเป็นระดับ 5

หากเรามีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เราสามารถยื่นใบอนุญาตพร้อมกับการสมัครสมาชิกได้ทันที (ทำได้ทั้งช่องทางออนไลน์และเข้าไปที่สาขา) เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยวันแรกเราจะเป็นสมาชิกระดับ 6 ก่อน และวันรุ่งขึ้นระบบจะปรับเป็นระดับ 5


การปรับระดับสมาชิกระดับ 5 ด้วยใบอนุญาตนายหน้ประกันวินาศภัย

สามารถยื่นเอกสารขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกพร้อมกับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย กับเจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ใช้เวลา 1 วันทำการ (ทำได้ทั้งช่องทางออนไลน์และเข้าไปที่สาขา)


การปรับระดับสมาชิกระดับ 5 ด้วยใบอนุญาตนายหน้ประกันชีวิต

สามารถยื่นเอกสารตัวจริง ขอสมัครสมาชิกศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์พร้อมกับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต กับเจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ทำได้ทั้งช่องทางเข้าไปที่สาขา และส่งเอกสารเข้าไปที่ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ สำนักงานใหญ่)


การปรับระดับสมาชิกระดับ 4 ขึ้นไป

สมาชิกสามารถรวมยอดแจ้งงานประกันภัยและประกันชีวิตจาก 3 บริษัทเพื่อมาระดับสมาชิก ยอดที่จะต้องใช้ในการปรับแต่ละระดับดูได้เพิ่มเติมใน แผนการตลาด MGM


ระดับสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์, ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ และ 724 Market จะเท่ากันเสมอ ดังนั้นการยื่นปรับระดับสมาชิกจะมีผลพร้อมกันทั้ง 3 บริษัท


การนับผลงานเพื่อปรับระดับสมาชิก

จะนับจากเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมอากรและ VAT) จาก 3 บริษัทรวมกันได้คือ ศรีกรุงโบรคเกอร์ ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ และ 724 Market โดยเริ่มนับยอดในเดือนเดียวกัน


ใช้ยอดรวมกันของ 3 บริษัทให้ได้ตามเป้าภายใน 3 เดือนติดต่อกัน หากนับแล้วยอดยังไม่ครบจะตัดยอดที่เก่าทึ่สุดออก 1 เดือน และนับยอดเดือนถัดไปอีก 1 เดือนแทนที่ เช่น


นับยอดเดือน 1+2+3 แล้วยังไม่ถึงเกณฑปรับระดับ ก็จะตัดยอดเดือน 1 ออก แล้วเริ่มนับใหม่เป็นเดือน 2+3+4


จะปรับระดับเมื่อมีการยื่นขอปรับระดับเท่านั้น

ระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นระบบอุปถัมภ์ เราสามารถวางแผนการทำงาน การปรับระดับร่วมกันในทีมได้ นั่นแปลว่าเราสามารถรอปรับระดับกันได้ เพื่อไม่ให้เกิดการแยกสายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงจะปรับระดับให้สมาชิกก็ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารขอปรับระดับ


ระยะเวลาในการใช้ยอดเพื่อปรับระดับ

หากเรามีการรอกันในสายงานเพื่อปรับระดับพร้อมกัน เราสามารถใช้ยอดได้ในระยะเวลาไม่เกินข้อมูลที่แสดงในรายงานปรับระดับของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งอ้างอิงกับการผ่อนเงินสด ปัจจุบันเราสามารถใช้ยอดได้นานสุดคือ 10 เดือน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผ่อนเงินสด ระยะเวลาที่ใช้ยอดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย


ระยะเวลาในการปรับระดับสมาชิก

ระดับ 5 ใช้เวลา 1 วันทำการ เพราะเป็นการปรับระดับอัตโนมัติหลังจากยื่นเอกสาร ไม่ต้องรอให้ผู้บริหาระเซ็น

ระดับ 4 ขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ เนื่องจากจะต้องรอให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ หากมีการยื่นในช่วงเวลาที่มีวันหยุดมากหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่านานเป็นพิเศษ


ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
 

การต่ออายุสมาชิก

 

การเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จะเป็นสมาชิกตลอดชีพโดยยึดถือกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกเพียง 1 ปี และจะต้องมีการต่ออายุสมาชิกทุกปี หากไม่มีการต่ออายุสมาชิกสถานะสมาชิกจะถูกพักไว้ ปิดโค้ด จนกว่าเราจะเปิดรหัสสมาชิกให้เป็นปกติอีกครั้ง


สมาชิกซื้อใช้ (ระดับ 6)

ศรีกรุงโบรคเกอร์ไม่มีการบังคับต่ออายุสมาชิก ในขณะที่สถานะสมาชิกของเรายังคงสถานะ ปกติ ทุกครั้งที่เรามีการซื้อประกันวินาศภัยใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดมูลค่า ศรีกรุงโบรคเกอร์จะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัติอีก 1 ปี นับจากวันที่ซื้อประกันภัยเป็นครั้งสุดท้าย นั่นเท่ากับว่าหากเรามีการซื้อประกันภัยอย่างต่อเนื่องสถานะสมาชิกของเราไม่ถูก ปิดโค้ด


สมาชิกนายหน้า (ระดับ 5 ขึ้นไป)

ศรีกรุงโบรคเกอร์บังคับสมาชิกนายหน้าต่ออายุสมาชิกด้วย PA สำหรับสมาชิกทุกปี


สมาชิกที่ถูกปิดโคัด

สมาชิกที่ถูกปิดโค้ดทุกระดับ สามารถต่ออายุสมาชิกใหม่ในรหัสสมาชิกเดิมได้โดยการซื้อ PA สำหรับสมาชิก โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครอีกครั้ง


 

การอบรมความรู้ต่าง ๆ

 

ศรีกรุงโบรคเกอร์มีการจัดอบรมความรู้ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ตลอดเวลา เรียกได้ว่ามีทุกวัน ทั้งในเวลทำการและนอกเวลาทำการ รอบดึกสุดเลิก 21.00 น. แต่เนื่องจากเป็นการเน้นบริการให้กับสมาชิกเป็นหลัก จึงจะมีการประชาสัมพันธ์กันภายในมากกว่า เราสามารถติดตามข้อมูลการอบรมได้ที่ ไลน์กลุ่มของทีม, ไลน์กลุ่มของสาขา, Facebook Page ของบริษัท และ Facebook Page ของสาขา


ช่องทางที่สามารถรับข่าวได้เร็วที่สุดคือ ไลน์กลุ่มของทีม และไลน์กลุ่มของสาขา


การอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์

ศรีกรุงโบรคเกอร์มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้กับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ฟรี ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และ รูปแบบออฟไลน์ที่สาขาในจังหวัดต่าง ๆ ของศรีกรุงโบรคเกอร์ตลอดเวลา ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนที่มีการจัดอบรม


ตัวอย่าง : การจัดอบรมความรู้ด้านประกันชีวิตผ่าน Zoom


ตัวอย่าง : การจัดอบรมความรู้ด้านปรกัน Motor และ Non Motor ที่สำนักงานสาขาการอบรมความรู้ธุรกิจ

ในหมวดของการอบรมความรู้ธุรกิจ จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกด้วยกันเองที่จะมาให้แนวคิดและความรู้ต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริง ผ่านประสบการณ์จริง มีความร่วมมือกันสร้างสังคมที่ดีแม้จะต่างสายงานกัน มีทั้งการอบรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกสายงานรวมกัน เชิญวิทยากรข้ามสายงานกัน หรือเป็นการจัดอบรมเฉพาะสายงาน


ตัวอย่าง : การจัดอบรม All Team Meeting ที่เป็นการร่วมมือกันทุกสายงานจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom


ตัวอย่าง : การจัดอบรมออนไลน์โดยการเชิญวิทยากรต่างสายงานมาให้ความรู้


ตัวอย่าง : การจัดอบรมออฟไลน์ของสายงาน
การอบรมความรู้คอร์สพิเศษ

นอกจากความรู้ทั่วไปโดยรวม ยังมีการจัดอบรมโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อมาให้ความรู้กับนายหน้าที่เป็นสมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อให้สมาชิกได้มีความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดอบรมความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัยได้ด้วย


ตัวอย่าง : การจัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีวิต


ตัวอย่าง : การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านการใช้เครื่องมือออนไลน์ของ ดลใจ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของศรีกรุงโบรคเกอรื


ตัวอย่าง : การจัดอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับบริการในส่วนต่าง ๆ ของศรีกรุงโบรคเกอร์การอบรมใบอนุญาตนายหน้า

ศรีกรุงโบรคเกอร์มีการจัดสอบและจัดอบรมที่เกี่ยวกับใบอนุญาตนายหน้าประกัน ทั้งในส่วนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยการจัดสอบและการจัดอบรมจะจัดโดยสาขาต่าง ๆ ของศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อกระจายการบริการนี้ไปยังสมาชิกที่กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง


การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสอบและการจัดอบรม โดยมากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นการภายใน เนื่องจากจะต้องให้บริการสมาชิกของสาขาในพื้นที่ก่อน ทุกคนที่วางแผนการอบรมจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเดินทางไปต่างจังหวัด


โดยจะต้องขออนุมัติหลักสูตรจาก คปภ ทุกครั้ง และเมื่อหลักสูตรอนุมัติแล้วจะเปิดให้จองล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน และปิดรับทันทีหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน เพราะจะต้องส่งรายชื่อไปขออนุมัติผู้เข้ามีสิทธิ์เข้าอบรมจาก คปภ ด้วย


ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่วางแผนการอบรมของตนเองจะมาหาในช่วงที่ใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุแล้ว ก็แทบจะหาที่อบรมไม่ได้เลย


สำหรับการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้า, ต่อ 1, ต่อ 2 และต่อ 3, ยังไม่ต้องวางแผนอย่างละเอียดเท่าไหร่ เพราะเป็นการอบรมเพียงครั้งเดียวใน 1 ปี เท่านั้น
ส่วนการอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2566 เป็นต้นไปก็จะมีรายละเอียดที่ต้องวางแผนมากขึ้น นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต ที่ต้องอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าเก็บสะสมชั่วโมงให้ครบ 50 ชั่วโมงภายใน 5 ปี หากมีการอบรมจากสถาบันเดียวกันจะไม่สามารถลงอบรมในวิชาที่ซ้ำกันได้


ตัวอย่าง : ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของสาขาที่ส่งมาในไลน์กลุ่มของสาขา


ตัวอย่าง : ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของสาขาที่ส่งมาในไลน์กลุ่มของสาขา


ตัวอย่าง : ประชาสัมพันธ์การจัดติวสอบที่ประชาสัมพันธ์มาในไลน์กลุ่มของสาขา
 

การเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกัน

 

ช่องทางการเช็คเบี้ยและแจ้งงาน


ช่องทางออนไลน์

โดยปกติเราจะเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกันภัยกันผ่านทางไลน์เป็นหลัก ถ้าหากเป็นสายงานของพี่เม่น พี่เม่นจะจัดให้มีไลน์กลุ่มเพื่อให้ลูกทีมได้มีการเช็คเบี้ย และพี่เม่นอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย เพื่อช่วยสอดส่องดูแลสมาชิก รวมถึงช่วยเจ้าหน้าที่ในการตอบปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องดูแลสมาชิกจำนวนมาก อาจจะไม่สามารถตอบคำถามแบบละเอียดได้ในทุกคำถาม


เพื่อการสื่อสารที่ไม่ผิดพลาด และรวดเร็ว เราใช้การสื่อสารผ่านข้อความก่อนเพื่อเป็นหลักฐานว่าพูดคุยอะไรกัน แต่หากเรามีข้อสงสัยที่ไม่สามารถคลายข้อสงสัยนี้จากข้อความ พี่เม่นแนะนำให้ใช้การโทรไปคุยรายละเอียดประกอบกันด้วยครับ


ช่องทางสำนักงานสาขา

หากสมาชิกคนไหนไม่ชอบสื่อสารทางไลน์ สามารถเข้าไปเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาขาใกล้บ้านทั่วประเทศได้เช่นเดียวกัน


ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเช็คเบี้ยแจ้งงาน

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนตฺ์

- กรมธรรม์เดิม จะมีข้อมูลรายละเอียดของรถ ความคุ้มครองและราคาเดิมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เสนอแพคเกจความคุ้มครองกับราคาเท่าเดิม หรือประหยัดกว่า

- ใบแจ้งเตือนต่ออายุ ใบเสนอราคา (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลว่าลูกค้าได้ข้อเสนออะไรมา แล้วเรามีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นหรือไม่

- รายการจดทะเบียน ใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง

- ภาพถ่ายรถ (บางกรณี) รถบางกลุ่ม เช่นรถกะบะ จะมีการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานที่แตกต่างกันจะทำให้เบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันด้วย หากเสนอราคาผิดประเภทการใช้งานไป เมื่อลูกค้าซื้อก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง


แจ้งงานประกันภัยรถยนต์

- กรมธรรม์เดิม

- รายการจดทะเบียน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สีรถยนต์ (ปัจจุบัน คปภ กำหนดให้ระบุสีด้วยทุกครั้ง)

- หลักฐานการชำระเงิน

- ประเภทประกันภัย และบริษัทที่เลือก

- รับ พรบ ด้วยหรือไม่

- วันเริ่มต้นคุ้มครอง

- รหัสสมาชิก

- ที่อยู่ และเบอร์โทร สำหรับจัดส่งเอกสาร


เช็คเบี้ยประกันอัคคีภัย

- กรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)

- ใบเซอร์เวย์สำหรับประกันอัคคีภัย (ขอได้จากเจ้าหน้าที่ Non Motor)

- แยกทุนประกันของทรัพย์สินที่เอาประกันในแต่ละส่วน (ข้อ 2) ให้ชัดเจน

- ตัวอย่างภาพถ่ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) หากไม่ได้ส่งตั้งแต่แรกบริษัทประกันภัยอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังแล้วแต่กรณี


ตัวอย่าง : ใบเซอเวย์สำหรับประกันอัคคีภัย


เช็คเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

- ชื่อ สกุล, เพศ วันเดือนปีเกิด ผู้เอาประกันภัย

- พาสสปอต ผู้เอาประกันภัย

- ประเทศที่เดินทาง

- วันเริ่มต้น - สิ้นสุดการเดินทาง


เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ

- ชื่อ สกุล, เพศ วันเดือนปีเกิด อาชีพ ผู้เอาประกันภัย

- ทุน / เบี้ย ที่ต้องการ

- ความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง


เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ / สุขภาพ กลุ่ม สำหรับโรงเรียนและองค์กร

- ข้อมูลองค์กรที่ต้องการทำประกัน ชื่อ ที่ตั้ง ให้ดีขอหนังสือรับรองบริษัทมาตั้งแต่ต้น

- ขอกรมธรรม์เดิม และประวัติการเคลมย้อนหลัง

- ความคุ้มครองที่ต้องการ อุบัติเหตุหรือสุขภาพ

- แยกจำนวนสมาชิกในองค์กรให้ชัดเจน เช่น

หากเป็นโรงเรียน แยกจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น ครู และเจ้าหน้าที่ออกจากกัน เพราะความเสี่ยงภัยต่างกัน

หากเป็นบริษัท โรงงาน แยกจำนวนแต่ละตำแน่งงาน เพราะความเสี่ยงภัยแตกต่างกัน


เอกสารในการแจ้งงาน Non Motor แต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่


เช็คเบี้ยประกันชีวิต

- ชื่อ สกุล, เพศ วันเดือนปีเกิด อาชีพ ผู้เอาประกันภัย

- ทุน / เบี้ย ที่ต้องการ

- ความคุ้มครองที่ต้องการ หรือดูตัวอย่างแผนประกันชีวิตที่ https://srikrunglifebroker.co.th/


เอกสารการแจ้งงานประกันภัย

สำหรับประกันวินาศภัย เราสามารถใช้เอกสารหลักฐานทุกอย่างเป็นไฟล์ได้เลย ไม่ต้องใช้เอกสารตัวจริง


สำหรับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท บางบริษัทต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น ลองพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดูว่าเราสะดวกจัดส่งเอกสารอย่างไร แต่บางบริษัทก็มีการปรับตัวมากขึ้น สามารถซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

 

การชำระเบี้ยประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์มีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีสามารถเก็บผลประโยชน์ของสมาชิกไว้ได้ไม่เท่ากัน พี่เม่นจะเรียงลำดับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิก เรียงลำดับจากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด


การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ดังนี้

1 ได้ส่วนลดสมาชิกเท่าเดิม

2 ได้แต้มจากบัตรเครดิต

3 ได้แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นงวดเล็ก ๆ


การชำระผ่านบัตรเครดิตเต็มจำนวน

สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ดังนี้

1 ได้ส่วนลดสมาชิกเท่าเดิม

2 ได้แต้มจากบัตรเครดิต


เงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิตที่ควรทราบ

1 ต้องเป็นบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่นามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

2 การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิต และบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น

3 การชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งเต็มจำนวนและผ่อน มีทั้งชำระผ่านลิ้งค์ และส่งเอกสารผ่อนชำระ แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท

4 บางบริษัทสามารถหักส่วนลดได้เลย บางบริษัทต้องชำระเต็มจำนวนก่อนแล้วค่อยรับคืนส่วนลด

5 ศึกษารายละเอียดเพิ่มติมที่ https://www.srikrung168.com/post/bangkok-and-viriya-credit-card


การชำระด้วยการโอนเงินเต็มจำนวน

สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ดังนี้

1 ได้ส่วนลดสมาชิกเท่าเดิม

2 สามารถหักส่วนลดได้ก่อนโอน


การชำระด้วยเช็คธนาคาร

สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ดังนี้

1 ได้ส่วนลดสมาชิกเท่าเดิม


เงื่อนไขการชำระด้วยเช็คธนาคาร

1 รับเฉพาะงานนิติบุคคลเท่านั้น

2 เจ้าหน้าที่สาขาต้องได้รับเช็คตัวจริงในวันแจ้งงานประกันภัย

3 จะได้คืนยอดหัก ณ ที่จ่ายเมื่อส่งเอกสารตัวจริงไปที่สำนักงานใหญ่ศรีกรุงโบรคเกอร์


การผ่อนชำระเงินสด

สามารถเก็บผลประโยชน์ให้สมาชิกได้ดังนี้

1 สามารถแบ่งชำระเป็นงวดเล็ก ๆ ได้

2 ผ่อนสั้นอาจจะเหลือส่วนลด ผ่อนยาวไม่เกินเบี้ยประกันภัย


เงื่อนไขการชำระผ่อนเงินสด

1 ผ่อนกับลักกี้ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือศรีกรุงโบรคเกอร์

2 มีค่าธรรมเนียม 2% ต่อ 1 สัญญาการผ่อน

3 มีดอกเบี้ยการผ่อนเดือนละ 1%

4 ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยหักออกจากส่วนลดสมาชิก

5 ผ่อนได้สั้นยาวไม่เท่ากัน ตามส่วนลดสมาชิก

6 หากผ่อนไม่ครบจะถูกยกเลิกกรมธรรม์

7 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.srikrung168.com/post/cash-installment


ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรสอบถามการชำระเงินที่สะดวกตั้งแต่ก่อนเสนอราคา เพื่อเลือกเสนอประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขการชำระเงินที่ลูกค้าต้องการ
 

การรับรายได้จากศรีกรุงโบรคเกอร์

 

รับรายได้หลังจากตัดจ่าย

ศรีกรุงโบรคเกอร์จะโอนเงินให้นายหน้าหลังจากที่ฝ่ายบัญชีได้ขึ้นสถานะตัดจ่ายแล้ว ซึ่งจะต้องจบกระบวนการทั้งหมดของงานนั้น บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเรียบร้อย เอกสารกรมธรรม์จัดส่งออกจากระบบเรียบร้อย ซึ่งจะจ่ายเงินตามรอบจ่ายรายได้


การจ่ายเงินอาจจะต้องใช้เวลาจ่ายประมาณ 4-5 วันหลังจากอนุมัติตัดจ่าย หากวันที่อนุมัติใกล้กับรอบจ่ายเงินมากอาจจะจ่ายให้ไม่ทันในรอบนี้ ก็จะจ่ายให้ในรอบถัดไป


งานผ่อนบัตรเครดิต จะมีสถานะเทียบเท่ากับงานเงินสด เนื่องจากบัตรเครดิตจะชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนแทนผู้เอาประกันก่อน ผู้เอาประกันภัยจะเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต ไม่ใช่ลูกหนี้ของโบรคเกอร์ จึงตัดจ่ายได้เลยเช่นเดียวกับเงินสด ไม่ต้องรอให้ผ่อนเบี้ยประกันภัยให้หมดก่อน


งานผ่อนเงินสด ทางศรีกรุงโบรคเกอร์จะจ่ายรายได้ให้กับนายหน้า หลังจากผู้เอาประกันภัยผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้นการโอนเงินจากศรีกรุงโบรคเกอร์ 3 แบบ

ส่วนลดทางการค้า

สมาชิกระดับ 6 ทั้งกลุ่มรับส่วนลดทางการค้า และกลุ่มรับรู้รายได้ จะได้รับส่วนลดเมื่อซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดใช้เอง แต่การชำระเงินบางครั้งแม้โอนมาเกินเป็นเศษสตางค์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็จะเก็บสะสมไว้ให้ในระบบจนครบ 20 บาท ก็จะคืนให้ สมาชิกที่ชำระด้วยการผ่อนบัตรเครดิตเต็มจำนวนมาก่อน ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็จะคืนส่วนลดทางการค้าให้เช่นเดียวกัน ทางบัญชีธนาคารที่ได้ให้เอาไว้


รายได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย

สมาชิกระดับ 6 กลุ่มรับรู้รายได้ และสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปสามารถสร้างรายได้จากการแนะนำลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของลักกี้สิลซิ่ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติสินเชื่อสมาชิกก็จะได้รับรายได้เช่นเดียวกัน


สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต สามารถรับรายได้จากการขายประกันภัยที่ตนเองถือใบอนุญาตได้ ศรีกรุงโบรคเกอร์ก็จะคืนให้ตามรอบรายได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกัน


รายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน จากการขยายสายงาน

สมาชิกระดับ 6 กลุ่มรับรู้รายได้ และสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปหากมีการขยายสายงานและเกิดการซื้อประกันภัยในสายงาน สมาชิกจะได้รับรายได้ค่าแนะนำ และค่าสายงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แผนการตลาด MGM


บัญชีธนาคารที่ใช้รับรายได้

รายได้ค่าแนะนำ และค่าสายงาน

รับรายได้ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น


รายได้อื่น ๆ และส่วนลดทางการค้า

รับรายได้ผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้

ธนาคารกสิกรไทย ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน

ธนาคารอื่น ๆ ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร


รอบจ่ายรายได้

ศรีกรุงโบรคเกอร์

คืนส่วนลดทางการค้า วันที่ 7, 14, 21, 28

รายได้ค่าคอมมิชชั่น วันที่ 7, 14, 21, 28

รายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน วันที่ 10


ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์

รายได้ค่าคอมมิชชั่น วันที่ 7, 14, 21, 28

รายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน วันที่ 15


724 Market

รายได้ค่าคอมมิชชั่น วันที่ 10, 20, 30

รายได้ค่าแนะนำ ค่าสายงาน วันที่ 15


ลักกี้ลิสซิ่ง

รายได้ค่าคอมมิชชั่น วันที่ 7, 14, 21, 28
 

การพักรายได้

 

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์บางคนอาจจะถูกพักรายได้ไว้ในระบบก่อน แต่แม้จะถูกพักรายได้ก็ยังสามารถมีรายได้เติบโต้ตลอดเวลา และจะได้รับคืนทุกบาททุกสตางค์เมื่อการพักรายได้นั้นสิ้นสุดลง


สาเหตุที่ถูกพักรายได้

- ไม่ได้ยื่นบัญชีธนาคารให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าแนะนำ และค่าสายงานต้องเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ส่วนรายได้อื่นใช้ธนาคารใดก็ได้ เพียงยื่นบัญชีธนาคารเข้ามาก็สามารถรับรายได้แล้ว

- ไม่ได้ต่ออายุสมาชิก เพียงต่ออายุสมาชิกเข้ามาก็สามารถรับรายได้แล้ว

- ไม่ได้ต่อใบอนุญาตนายหน้า เพียงต่อใบอนุญาตนายหน้าก็สามารถรับรายได้แล้ว

- ไม่มีใบอนุญาตนายหน้า สมาชิกบางคนอาจจะมีใบอนุญาตนายหน้าเพียง 1 ใบ เรามีใบอนุญาตนายหน้าใบไหน เราก็สามารถรับรายได้จากใบอนุญาตใบนั้น แต่ในประกันภัยอีกฝั่งยังสามารถเกิดค่าแนะนำและค่าสายงานในระบบของเราได้ เพียงแต่เรายังไม่สามารถเบิกรายได้ส่วนนี้ออกมา จนกว่าเราจะสอบใบอนุญาตในฝั่งนั้นให้ได้ และยื่นใบอนุญาตกับศรีกรุงโบรคเกอร์


 

การเรียกคืนรายได้จากศรีกรุงโบรคเกอร์

 

ป้องกันปัญหาเรียกคืนรายได้จากการผ่อนเงินสดไม่ครบ

ปกติแล้วศรีกรุงโบรคเกอร์จะดำเนินการโดยป้องกันความเสี่ยงปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจกันในภายหลัง เช่นงานผ่อนเงินสด ศรีกรุงโบรคเกอร์จะโอนรายได้ให้เมื่อมีการผ่อนชำระครบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เนื่องจาก หากลูกค้าผ่อนเงินสดไม่ครบจำนวน ทุกโบรคเกอร์ก็จะต้องยกเลิกกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ และเรียกคืนเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัย ซึ่งจะได้คืนมาตามอัตราคืนเบี้ยประกันภัยและแน่นอนได้กลับคืนไม่ครบจำนวน และโบรคเกอร์ก็จะขาดทุนจากงานนี้


โบรคเกอร์ใดที่โอนรายได้ให้นายหน้าก่อนลูกค้าผ่อนชำระเสร็จ หากมีการยกเลิกกรมธรรมม์ ก็จะต้องเรียกคืนรายได้จากนายหน้า ซึ่งก็จะเกิดความไม่พึงพอใจกัน


ศรีกรุงโบรคเกอร์บริหารงานในระบบ MGM ซึ่งจะมีคนได้รับรายได้จาก 1 กรมธรรม์จะมีจำนวนหลายคนตลอดทั้งสายงาน ทำให้การเรียกคืนจากทุกคนมีความยุ่งยาก ดังนั้นนโยบายของศรีกรุงโบรคเกอร์จึงโอนรายได้ให้เมื่อมีการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเสร็จแล้วเท่านั้น


หมายเหตุ การผ่อนด้วยบัตรเครดิต ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้เนื่องจากบัตรเครดิตจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนแทนผู้เอาประกันภัยก่อน


ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ ต้องคืนรายได้

ยังมีกรณีที่นายหน้าจะต้องคืนรายได้ให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกกรมธรรมม์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขายรถ เมื่อลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยก็จะเรียกคืนค่าคอมมิชชั่นจากโบรคเกอร์ และโบรคเกอร์ก็จะต้องเรียกคืนรายได้จากนายหน้าเช่นเดียวกัน


ตัวอย่างนี้ ลูกค้าขายรถและขอยกเลิกกรมธรรม์ นายหน้าจึงต้องคืนรายได้ให้กับโบรคเกอร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินติดต่อเราเข้ามาเอง 

แนวทางสร้างรายได้สำหรับสมาชิกซื้อใช้ (ระดับ 6)

 

สมาชิกระดับ 6 เป็นสมาชิกซื้อใช้ไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ไม่สามารถสร้างรายได้จากการขายประกันภัยได้ แต่ยังสามารถสร้างรายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้


สร้างรายได้จากการแนะนำสมาชิกซื้อใช้

สมาชิกระดับ 6 ที่ต้องการสร้างรายได้ ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกรับรู้รายได้ และสร้างรายได้จากการแนะนำสมาชิกซื้อใช้ให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ โดยแนะนำสมาชิกติดตัวเราให้มากสุดเท่าที่จะมากได้


เมื่อสมาชิกที่เราแนะนำเข้ามามีการซื้อประกันวินาศภัยในรหัสสมาชิกของเค้า เราจะได้รับรายได้ค่าแนะนำ 1% จากเบี้ยประกันภัยสุทธิตลอดไปตราบใดที่เค้ายังคงซื้อประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์


จะดูแลสมาชิกซื้อใช้ที่เราแนะนำเข้ามาอย่างไร

ให้วางแผนร่วมมกันกับอัพไลน์ ว่าในสายงานจะดูแลสมาชิกของเราอย่างไร
 

แนวทางสร้างรายได้จากการขาย

 

สมาชิกระดับ 5 ขึ้นไปสามารถรับรายได้จากการขายในประเภทประกันที่ตนถือใบอนุญาตอยู่ได้ เช่น มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย สามารถขายประกันวินาศภัยได้ทั้งหมด มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต สามารถขายประกันชีวิตได้ทั้งหมด


การขายผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่สาขา

ศรีกรุงโบรคเกอร์มีเจ้าหน้าที่จากสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 600 คน ให้การดูแลสมาชิกในการเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกันภัย รวมถึงคอยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในศรีกรุงโบรคเกอร์ และบริษัทประกันภัยแทนสมาชิก


การเป็นนายหน้าประกันภัย ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่หาสินค้าราคาถูกให้ลูกค้าเท่านั้น สมาชิกนายหน้ามือใหม่ที่ต้องการขาย แนะนำให้ขายผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาขาของศรีกรุงโบรคเกอร์ก่อน เพื่อเรียนรู้กระบวนการและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจ หากเจอปัญหาจะได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา


เมื่อเรามีประสบการณ์มากพอ และแยกแยะได้แล้วว่างานไหนควรให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล งานไหนควรคีย์ขายเอง ค่อยไปขายด้วยตนเองผ่าน 724 Marketการขายด้วยตนเองใน 724 Market

724 Market เป็นบริษัทในเครือของศรีกรุงโบรคเกอร์ เน้นการสร้างรายได้จากการขายประกันภัยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการคีย์ขายเอง และการขายผ่านระบบ Affiliate


สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่าน 724 Market จะมีค่าใช้บริการระบบปีละ 990 บาท โดยได้รับผลตอบแทนตามระดับสมาชิก เช่นเดียวกับศรีกรุงโบรคเกอร์ประกันภัยที่สามารถคีย์ข้อมูลขายด้วยตนเอง ได้แก่ ประกันภัยที่เป็นแพคเกจสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์, พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันภัยรถจักรยานยนต์, ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันอัคคีภัยเฉพาะที่เป็นแพคเกจสำเร็จรูป


สำหรับการคีย์ขายประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. รถยนต์ด้วยตนเอง จะได้รับคอมมิชชั่นจากระบบเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ รับรายได้เพิ่ม 1%

พ.ร.บ. รถยนต์ รับรายได้เพิ่ม 2%


แพคเกจที่แนะนำให้ขายด้วยการคีย์ผ่าน 724 Market เพื่อรับรายได้มากขึ้น

1 พ.ร.บ. รถยนต์

2 ประกันภัยรถยนต์ ในรถยนต์ส่วนบุคคลรุ่นที่นิยมในตลาด และไม่ใช่รถกะบะตอนเดียวหรือตอนครึ่ง เนื่องจากลักษณะอุปกรณ์ต่อเดิมท้ายกะบะที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยที่แตกต่าง

3 ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

4 ประกันอัคคีภัยแพคเกจสำเร็จรูป


การส่งลูกค้าให้ 724 Market

นอกจากประกันภัย ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถขายได้ใน 724 Market โดยเราทำหน้าที่ส่งข้อมูลลูกค้าเข้าระบบทางหน้าเว็บของ 724 Market จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าและปิดการขายแทนเราอีกที เช่น รถยนต์มือสอง, สินเชื่อและบริการต่าง ๆ รวมถึงประกันภัย ประกันชีวิต ที่ไม่มีแพคเกจสำเร็จรูป


การขายประกันภัยผ่านเจ้าหน้าที่ 724

หากต้องการขายประกันภัยบางส่วนที่ไม่มีในศรีกรุงโบรคเกอร์ แต่มีใน 724 Market และไม่สามารถคีย์ด้วยตนเองหน้าเว็บได้ สามารถเช็คเบี้ยและแจ้งงานประกันภัยผ่านเจ้าหน้าที่ Line OA : @724training
การสร้างรายได้ด้วย 724 Affiliate

724 Market ออกแบบมาเพื่อเน้นให้นายหน้าสร้างรายได้จากระบบ Affiliate โดยนายหน้าทำหน้าที่เพียงแค่ส่งลิ้งค์ Affiliate ในผลิตภัณฑ์ที่นายหน้าสนใจสร้างรายได้เข้าไปในระบบ Social Media


เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาซื้อประกันภัยผ่านระบบ Affiliate ที่นายหน้าสร้างลิ้งค์ไว้ นายหน้าก็จะได้รับรายได้ตามระดับสมาชิกของบริษัท


โดยในหมวดประกันภัยส่วนใหญ่นายหน้าจะได้รับรายได้น้อยลงไปจากระดับสมาชิกของตน 7% แบ่งเป็น

ส่วนลดที่ให้กับลูกค้า 5%

คะแนนสะสมที่ให้กับลูกค้า 2%


 

แนวทางสร้างรายได้จากการขยายสายงาน

 

ระบบ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้ Passive Income จากการขยายงานอยู่แล้ว โดยกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องขยายงานออกไปมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ


สมาชิกซื้อใช้

นายหน้ามือใหม่ที่ต้องการสร้างรายได้จากการขยายงาน พี่เม่นแนะนำให้เริ่มต้นจากการขยายไปที่สมาชิกซื้อใช้เป็นหลักก่อน เพราะสมาชิกซื้อใช้มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ให้เรามากที่สุด และสมาชิกซื้อใช้จะไม่แยกสายงานไปจากเรา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยอีกที


สมาชิกซื้อใช้ที่มีความต้องการซื้อประกันทันที

คือ ผู้ที่มีความต้องการซื้อประกันภัยในขณะนั้น หลังจากเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เราก็อธิบายต่อว่าการเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อเค้าสมัครเป็นสมาชิกนั่นคือรายได้เราเกิดทันที มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกของเรา


สมาชิกซื้อใช้ที่ยังไม่มีความต้องการซื้อประกัน

คือ บุคคลทั่วไปที่เค้าไม่ได้สนใจจะเป็นนายหน้าประกันภัย แต่เราชวนให้เค้าสมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อปรับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ และรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เค้าอาจจะสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ให้เราในวันนี้ก็ได้ แต่หากวันใดก็ตามที่เค้าต้องการซื้อประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ วันนั้นเค้าก็จะสร้างรายได้ให้เราสมาชิกนายหน้า

การสร้างสมาชิกนายหน้าเข้ามาในทีม เปรียบเสมือนการสร้างเรือสมบัติ และเรือสมบัติเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้เราอีกทอด เราจะต้องพูดคุยกับผู้คนจำนวนมากกว่าจะได้สมาชิกนายหน้ามา 1 คน แต่ 1 คนนั้นจะจัดอยู่ในหมวดอะไรต้องมาดูกันอีกที


สำหรับสมาชิกนายหน้ามือใหม่ อาจจะต้องคุยกับคนถึง 50-100 คน กว่าจะได้ทีมสมาชิกนายหน้าเพิ่ม 1 คน แต่ประสบการณ์จะค่อย ๆ สอนเราว่าเราต้องพูดอย่างไรเพื่อให้เค้าสมัครเป็นสมาชิกนายหน้ากับเรา


ทางศรีกรุงโบรคเกอร์ไม่ได้มีบทเซลล์ทอล์คให้ และพี่เม่นก็ไม่แน่นำให้ใช้บทเซลล์ทอลฺ์คแบบท่องจำ เพราะมันจับได้ แต่เราสามารถสร้างบทเซลล์ทอล์คของตนเอง ที่เป็นตัวตนของเราจริง ๆ ได้จากการทำความเข้าใจและสร้างประสบการณ์ในธุรกิจ เพื่อที่เราจะตอบคำถามและข้อโต้แย้งให้ได้มากที่สุด ประสบการณ์เหล่านั้นได้มาจาก การศึกษาแผนธรุกิจให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่แค่ศึกษาผ่าน ๆ, การเข้าอบรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กับสาขา, การเข้าอบรมแนวการทำธุรกิจกับทีมงาน, การเช็คเบี้ย แจ้งงานประกันภัย และสร้างสมาชิกซื้อใช้ สุดท้ายประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเราตอบคำถามต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น


สมาชิกนายหน้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม


สมาชิกนายหน้า กลุ่มเรือว่างเปล่า

สมาชิกนายหน้ากลุ่มนี้เค้าเพียงแค่อยากได้รายได้จากอาชีพนายหน้าประกันภัยเท่านั้น แต่ไม่ถึงกับต้องการสร้างรายได้จากอาชีพนายหน้าประกันภัย อาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายอย่างแล้วแต่บุคคล เช่น เค้าอาจจะต้องโฟกัสกับงานประจำของเค้าจนไม่สามารถแบ่งเวลามาเรียนรู้ก็ได้ และมีจำนวนมากที่สมัครเข้ามาปุ๊บติดต่อไม่ได้ทันที ไม่เริ่มเรียนรู้ ไม่เริ่มสร้างประสบการณ์ใด ๆ เลย สุดท้ายเค้าก็จะไม่สร้างรายได้


สิ่งที่เราต้องทำคือ ส่งข้อมูลให้เค้าเรื่อย ๆ แต่เป็นเพียงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น เพราะถ้าหากมากเกินไปเค้าก็จะปิดกั้นไม่รับข้อมูลเลย และวันนึงเค้าอาจจะขยับมาเป็นเรือเงินก็ได้


สมาชิกนายหน้า กลุ่มเรือเงิน

สมาชิกกลุ่มนี้เค้าอาจจะทำบ้าง ไม่ทำบ้าง เรียนรู้บ้างไม่เรียนรู้บ้าง แต่อย่างน้อยเค้าก็จะมีงานอยู่บ้างและก็ยังสร้างรายได้ให้กับเรา


ให้เราโฟกัสที่สมาชิกกลุ่มนี้ ทุกครั้งที่เค้าทำงานเค้า เค้าจะเจอปัญหา ให้เราช่วยแนะนำให้เค้าสามารถแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองให้ได้ เพื่อที่เค้าจะได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือลูกทีมของเค้าอีกที แล้ววันนึงที่เค้ามีความรู้มากขึ้น แล้วเค้าอาจจะพัฒนาตนเองเป็นเรือทอง


สมาชิกนายหน้า กลุ่มเรือทอง

สมาชิกกลุ่มนี้ คือ สมาชิกที่เข้าใจแผนธุรกิจแล้ว เข้าใจเหตุผลที่แต่ละคนต้องสร้าง Passive Income ให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว และเริ่มลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกเค้าอาจจะเจอปัญหา เราก็ต้องคอยช่วยแนะนำให้เค้าแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ได้ และสุดท้ายเมื่อเค้าเดินด้วยตนเองได้ เราก็คอยดูแลเค้าอยู่ห่าง ๆ และสนับสนุนเค้าเมื่อเค้าต้องการเท่านั้นเอง


ให้เราเสาะหาและสร้างสมาชิกเรือทองให้ได้อย่างน้อย 5 สายงาน อาจจะเป็นสายงานใหญ่บ้างเล็กบ้าง บาลานซ์การเติบโตของแต่ละสายงานให้ดี ก็จะไม่เกิดการแยกสายงาน วิธีการนี้ก็จะทำให้เราได้รายได้ Passive Income ตลอดไป
 

สนใจสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ร่วมทีมกับพี่เม่น

ศึกษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ติดต่อได้ที่

Line ID : @srikrung168

หรือโทร 0-654-088-088


ใบสมัครออนไลน์ สมัครเป็นทีมงานติดตัวพี่เม่น

ซื้อประกันภัยออนไลน์

TAGs

#ศรีกรุงโบรคเกอร์ #นายหน้าประกันวินาศภัย #นายหน้าประกันชีวิต #งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #งานเสริม #PassiveIncome #ประกันภัยรถยนต์ #ประกันออนไลน์ #ทิพย์วิจิตร #งานออนไลน#ขายประกันรถยนต์

ดู 132 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page